Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2561 träffar

Titel Författare År Språk
61 Synopsis generis lentinorum, quam, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Sieurin Gothoburgensis. In audit. Gustav. d. x Junii MDCCCXXXVI. H. p. m. s Elias Fries 1836 Latin
62 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam IV, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Petrus Gustavus Sundberg Uplandus. In audit. Gustav. d. XXVIII Oct. MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
63 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam IX, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Guilielmus Mauritz Bergmanson Vestrogoth. In audit. Gustav. d. XXVIII Nov. MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
64 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam V, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Carolus Johannes Hjorth Holmiensis. In audit. Gustav. d. IV Nov. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
65 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam VI, venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... p. p. Johannes Ludovicus Engström Holmiensis. In audit. Gustav. d. IV Nov. MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
66 Elenchus fungorum, sistens commentatium in Systema mycologicum Elias Fries 1828 Latin
67 Monographia mycenarum Sueciae quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit Carolus Jahannes Johanson Suderm. Neric. stip. Zedr. In audit. Gustav. d. XXVII Maj MDCCCLIV. H. P. M. S., P. I Elias Fries 1854 Latin
68 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam XXV et ultimam, venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... p. p. Axel Lundström Norrlandus. In audit. Gustav. d. V Apr. MDCCCXXXVII. H. a m. s Elias Fries 1837 Latin
69 Conspectus floræ Ostrogothicæ, dissertatio academica quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit auctor Carolus Joannes Leonardus Lönnberg Ostrogothus. In audit. Botan. d. II Jun. MDCCCLIV. H. P. M. S., P. I Elias Fries 1854 Latin
70 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside Elia Fries ... p. p. Anders Magnus Thunberg Vestrogoth. stip. Wadell. In audit. Gustav. die. XIV Dec. MDCCCXLIII. H. a. m. s., V Elias Fries 1843 Latin
71 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam II, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Albertus Julius Björck Uplandus. stip. Hyltingianus. In audit. Gustav. d. XXI Oct. MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
72 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam III, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Johannes Adolphus Liljeblad Ostrogothus. stip. Sparfelt. In audit. Gustav. d. XXVIII Oct. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
73 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam XII, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Julius Axel Göranson Sudermannus. stipend. Palmberg. In audit. Gustav. d. XII Dec. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
74 De historiae naturalis studio controversiae, fragmenta, quae venia ampliss. fac. phil. Ups. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Carolus Fredricus Sjöström in audit. Gustav. d. XIX Martii MDCCCXXXVI. H. a. m. s Elias Fries 1836 Latin
75 In fucacearum familiam observationes, quas venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Andreas Bergelius Ostrogothus, stip. Hellwik. In audit. Gustav. d. XXX April. MDCCCXXXVI. H. a. m. s Elias Fries 1836 Latin
76 Lichenes Scaniae, quorum enumerationem continuatam venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... p. p. Daniel Ekelund Wermlandus. In audit. Gustav. d. tomrum Maji MDCCCXXXVI. H. p. m. s., Topograph. stirp. Scanic. part. XIX Elias Fries 1836 Latin
77 Novitiarum florae Sueciae mantissa altera, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Carolus Fred. Wall Vestmanno-Daleg. Stip. Helmfeldt. In audit. Gustav. die XXV Maji MDCCCXXXIX ..., II Elias Fries 1839 Latin
78 Novitiarum florae Sueciae mantissa altera, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Otto Pontén, Smolandus. In audit. Gustav. die XXV Maji MDCCCXXXIX. H. a. m. s., I Elias Fries 1839 Latin
79 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... p. p. Nicolaus Petr. Linder Smol. stip. Sjögr. In audit. Gustav. die. XXIX Nov. MDCCCXLV. H. p. m. s., XII Elias Fries 1845 Latin
80 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Stork Calmariensis. In audit. Gustav. die VII Junii MDCCCXLIII H. a. m. s., IV Elias Fries 1843 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.