Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henry Olsson 79 träffar

Titel Författare År Språk
61-63 Dikter i urval (flera utgåvor) Carl Snoilsky 1957 Svenska
64 Studier tillägnade Henry Olsson 18/4/ 1956 1956 Svenska
65 Johan August Hazelius Verner Söderberg 1936 Svenska
66 Förslag till förordning om internationell registrering av varumärken - allmän motivering, specialmotivering, författningsförslag Varumärkesutredningen 1975 Svenska
67 Varumärkesrätten inom den Europeiska gemenskapen Varumärkesutredningen 1981 Svenska
68 Vad den svenske exportören bör veta - Kort handledning i den svenska exporthandelns teknik och organisation Knut H. Andersson 1931 Svenska
69 Copyright - svensk och internationell upphovsrätt Agne Henry Olsson 1996 Svenska
70 Upphovsrättslagstiftningen - en kommentar Agne Henry Olsson 1998 Svenska
71 Tjugofem år i den svenska glasexportens tjänst - Svenska glasexportföreningen 1929-1954 E. Henry Olsson 1954 Svenska
72 Valutarestriktioner i utlandet - Kortfattad redogörelse för i utlandet gällande valutaföreskrifter med särskild hänsyn till deras tillämpning vid införsel av svenska varor Ernst Henry Olsson 1936 Svenska
73 Banbrytare och stigfinnare Punktskrift - ett knippe svenska porträttskisser Henry Olsson 1985 Svenska
74-75 Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren (flera utgåvor) Henry Olsson 2001 Svenska
76 Om komposition och huvudteman i Drottningens juvelsmycke Henry Olsson 1973 Svenska
77 Strindberg och Fröding brevväxlar Henry Olsson 1960 Svenska
78 Upphovsrättslagstiftningen : en kommentar Henry Olsson uuuu-uuuu Okänt
79 Svenska akademiens handlingar D. 63, Ifrån år 1886, 1952 1954 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.