Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
61 Dissertatio de arte hominum benevolentiam comparandi, quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico subjicit examini Carolus Gustavus Stenius, Nericius. In Auditorio Gustavi d. XXIII Jun. MDCCLXXXVIII. Horis A. A. solitis Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
62 Dissertatio de bonis ita dictis regalibus. Cujus partem primam ... præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... publice pro gradu proponit Ericus Benedictus Schilling, stip. reg. Helsingus. In audit. Gust. majori die 23 April. 1794. h. c Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
63 Dissertatio de bonis ita dictis regalibus. Cujus partem secundam, ... præside mag. Jac. Fredr. Neikter, ...Publico proponit Sveno Norder, Wermelandus. In audit. Gust. maj. d. VI. Maji MDCCXCV. H.A.M.S Jacob Fredrik Neikter 1795 Latin
64 Dissertatio de bonitate legum relativa, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice ventilandam sistit Jonas Fr. Mellin, Stip. Victorin. Westrogothus. In Audit. Gust. Maj. d. XVI. Junii, MDCCXC. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1790 Latin
65 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda. Cujus partem II:dam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Daniel Nensén, stip. Piper. Angermannus. In Audit. Gust. Maj. die 17 Maji MDCCC., d. 2 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
66 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda. Cujus partem III:tiam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Jonas Svedbom, stip. Tollst. Angermannus. In Audit. Gust. Maj. die XXI Maji MDCCC., d. 3 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
67 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda. Cujus partem I:mam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Andreas Oldberg, stip. reg. Medelpadus a sacris. In Audit. Gust. Maj. die III Maji MDCCC., d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
68 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda, cujus partem IV:tam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Hæggblad, stipend. regius, Angermannus. In Audit. Gust. Maj. die XXVIII Maji MDCCC., d. 4 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
69 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda, cujus partem qvintam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Olavus Sörling, stip. Possieth. Stockholmiensis. In Audit. Gust. Maj. die VII Junii MDCCC., d. 5 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
70 Dissertatio de duellis, cujus, partem primam. ... et præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice defert Gustavus Abr. Silverstolpe, nobilis, Ostrogothus. In Audit. Gust. Maj. die XII Decemb. MDCCXCII. H. A. M. S., p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
71 Dissertatio de duellis, cujus, partem secundam, ... et præside Mag. Jac. Fredr. Neikter, ... pro gradu exhibet Gustavus Abr. Silverstolpe, nobilis, Ostrogothus. In Audit. Gust. Maj. die XXXI Maji MDCCXCIV. H. A. M. S., p. 2 Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
72 Dissertatio de eloquentia quæ oratorem sacrum deceat, quam ... præside ... Jac. Fred. Neikter ... publico examini subjicit Carolus Gustavus a Bierkén, nobilis. Holmiensis. In audit. Gustav. majori, die XXII Dec. MDCCLXXXVII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin
73 Dissertatio de eruenda cognatione gentium, ex cognatione linguarum. Cujus particul. prim. ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu p. p. Adolph. Ulric. Bohnsack, ... In audit. Gustav. maj. d. VIII Junii MDCCXCI. H.A.M.S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
74 Dissertatio de fatis historiæ apud Romanos. Quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico subjicit examini Petrus Thyselius, Nericius. In Audit. Gutsav. Maj. d. XXIX Apr. MDCCLXXXIX Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
75 Dissertatio de gustu in artibus elegantioribus quam ... præside Mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibet Benj. Car. Henr. Höijer, Stip. Reg. Vestmannus. In Audit. Gust. Maj. d. XXIII. Dec. MDCCLXXXVI Jacob Fredrik Neikter 1786 Latin
76 Dissertatio de historia ciborum, quatenus historiam hominis moralem et politicam ingrediuntur. Quam venia ampl. facult. philos. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, pro gradu Helje Arosin A. S. O. Westmannus. In audit. Gust. majori die 19 April. 1794. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1794 Svenska
77 Dissertatio de imperio dyarchico, quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu p. p. Sam. Ant. Mörtling, Ostrogothus in audit. Gust. maj. d. XXVIII Maji MDCCXCI. H.A.M.S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
78 Dissertatio de jure Israëlitarum Palæstinam occupandi, quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu exhibet Johannes Ericus Mallmin, Dalekarlus. In Auditorio Gustavi Majori d. IV Jun. MDCCLXXXVIII Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
79 Dissertatio de lubrico adminiculi philologici, potestatem vocum, linguis in mortuis obscurarum, ex linguis cognatis vel dialectis interpretandi, exemplis linguarum hodiernarum comprobato. Quam ... præside mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... Pro gradu philosophico p. p. Olavus Ekerot, Calmariensis. In audit. Gust. maj. die XXIV Dec. MDCCXCVIII. H.C Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
80 Dissertatio de medicina per incantationem, cujus partem priorem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico examini sujicit (sic) Jacobus Lindblad, Nericius. In Audit. Gust. Maj. d. XXXI. Mart. 1792. Horis a. m. solitis., p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.