Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Christoffer Bring 70 träffar

Titel Författare År Språk
61 Stilla stunder - korta betraktelser för kyrkoårets söndagar Johan Christoffer Bring 1903 Svenska
62 Tal vid kyrkoherden i Stora Skedvi, teol. doktorn Herman Wilhelm Ulffs jordfästning i Stora Skedvi kyrka den 31 dec. 1882 Johan Christoffer Bring 1883 Svenska
63 "Das thut zu meinem Gedächtnis." Eine Sammlung Beichtreden Ins Deutsche übertragen von F.E Johan Christoffer Bring 1901 Tyska
64 Tjänandets verk - Ett ord om och för den kyrkliga diakonien Föredrag hållet i Sundsvall sommaren 1893 och infördt i "Olivebladet" s.å. Johan Christoffer Bring 1900 Svenska
65 Vid Diakonissanstaltens högtider - tal hållna under åren 1867-1897 : till anstaltens femtioårsfest samlade och utgifna Johan Christoffer Bring 1901 Svenska
66 Vid Jesu fötter 1:a-6:e slut-hft - En årgång högmessopredikningar Johan Christoffer Bring 1898 Svenska
67 Är du döpt? - Pred Johan Christoffer Bring 1870 Svenska
68 Staten, dialog af Platon. Öfversättning, hvilkens 5:te del ... med presidii-biträde af S. Cavallin ... kommer att offentligen försvaras på Carolinska academien i Lund den 3 maj 1848 af Johan Christopher Bring, skåning P. 5 Severin Cavallin 1848 Svenska
69 Sånger 1872 Svenska
70 Om predikoembetet - Pred:n : Föredrag. Om de kristnas enhet H. W. Ulff 1882 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.