Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 321 träffar

Titel Författare År Språk
61 Etik för förtroendevalda 2001 Svenska
62 Felsökning pågår - IT i skolan behöver en omstart 2020 Svenska
63 Makten över läraryrket - tankar om yrkesansvar och uppvärdering Magnus Fock 2004 Svenska
64 Framgångsrika skolor ger framgångsrika elever - en rapport om hur elevers resultat kan höjas 2011 Svenska
65 Fritidshemsverksamhetens utveckling - personalpolitiska konsekvenser - rapport från Lärarförbundets konferens den 18 mars 1993 1993 Svenska
66 Från wikis till mattefilmer - om IKT i skolan 2009 Svenska
67 För tolerans och demokrati - om skolans arbete mot rasism och främlingsfientlighet 2013 Svenska
68 Professionella lärare? - lärarförbundets utvärdering av grundskollärareutbildningen Bertil Gran 1995? Svenska
69 I kunskapens namn - en antologi om kunskap, makt och kreativitet 2007 Svenska
70 I privat regi - om juridik, politik och medlemsservice 2008 Svenska
71 Mjuka frågor - hårda argument - om skolans arbetsmiljö i ett ekonomiskt perspektiv Anders Johrén cop. 2000 Svenska
72 Konsten att synas och höras - handbok i information och opinionsbildning 1998 Svenska
73-74 Kunskap och kärlek - visioner om läraryrket (flera utgåvor) 2000 Svenska
75 Lika för lika - strategier för en jämställd skola 1998 Svenska
76 Ljud och oljud - en skrift om hur du kan skona din hörsel 2004 Svenska
77 Lära, leva, utvecklas - aspekter på fritidspedagogik och lärande 2011 Svenska
78 Lärande medarbetarsamtal 2004 Svenska
79-80 Lärarens handbok - skollag, läroplaner, yrkesetiska principer (flera utgåvor) 2004 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.