Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1015 träffar

Titel Författare År Språk
61-62 Proficiency testing - food chemistry - nutritional components in food - round N-35, March-April 2005 (flera utgåvor) Leonardo Merino 2005 Engelska
63 Proficiency testing no. 34 - nutritional components in food Leonardo Merino 2004 Engelska
64-69 Proficiency testing programme - food chemistry - nutritional components in food, round N-35, March-April 2005 (flera utgåvor) Leonardo Merino 2007 Engelska
70-72 Programa ensayo de aptitud - química de alimentos - macronutrientes en alimentos : ronda N-40, septiembre-octubre 2007 (flera utgåvor) Leonardo Merino 2007 Spanska
73 Livsmedelssvin i hushåll och skolor - en kunskapssammanställning Rebecka Modin 2011 Svenska
74 Livsmedelssvinn i hushåll och skolor - en kunskapssammanställning Rebecka Modin 2011 Svenska
75 Nationellt tillsynsprojekt 2006 om livsmedelsmärkning 2007 Svenska
76 Utvärdering av första etappen av projektet God livsmedelskvalitet i Västernorrland Helena Nordenfors 2005 Svenska
77 Kontroll av restsubstanser i animalier och animaliska livsmedel - resultat 2004 Ingrid Nordlander 2005 Svenska
78 Kontroll av restsubstanser i levande djur och animaliska livsmedel - resultat 2005 Ingrid Nordlander 2006 Svenska
79 Collaborative study of method for detection of Escherichia coli O157 in food - NMKL no 164, 1999 Christina Normark 2005 Engelska
80 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - livsmedel, april 2003 Christina Normark 2003 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.