Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mats Lundgren 76 träffar

Titel Författare År Språk
61 Schools as learning organisations - impact on activities and leadership - paper presented at the ATEE conference, August 24-27 2003 Mats Lundgren 2003 Engelska
62 Specialpedagogikfunktionen inom VBU - en utvärderande studie Mats Lundgren 2003 Svenska
63 Steget - En utvärderande studie av ett projekt för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden Mats Lundgren 2007 Svenska
64 Uppdrag Orsa - En utvärderande studie av skola och arbetsliv i samverkan Mats Lundgren 2007 Svenska
65 Uppfattningar om en organisationsförändring - En fallstudie av en förändrad ledningsorganisation avseende Barn- och ungdomsförvaltningen i Rättviks kommun Mats Lundgren 2009 Svenska
66 Utglesning av helgarbete inom hälso- och sjukvård Mats Lundgren 1988 Svenska
67 Växa och verka i Dalarna - Om ett projekt för att stärka positionen för individer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid Mats Lundgren 2007 Svenska
68 W-dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv och högskola Mats Lundgren 2007 Svenska
69 W7 Dalarna - Ett projekt om entreprenörskap, likabehandling, jämställdhet och integration Mats Lundgren 2012 Svenska
70 Yrkeselever och deras förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling - En kvalitativ fallstudie av yrkeslärares kollegiala lärande och utvecklingsarbete i en forskningscirkel Mats Lundgren 2016 Svenska
71 När framtiden är här - klinisk vetenskap, intervention och teknik i Karolinska institutets tredje århundade : vetenskaplig rapport 2012 Svenska
72 Co-operation between universities and schools - some experiences from Dalarna Pedagogical Development centre (PUD). Paper presented at the conference Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS) Högskolan i Halmstad, Maj 2001 David Oldroyd 2001 Engelska
73 Utbildning & Lärande Linda Reneland-Forsman 2011 Svenska
74 Väckelse och nådegåvor - den Heliga Anden i de historiska kyrkorna i Tanzania Elinaza E. Sendoro 2002 Svenska
75 Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola – möjligheter och fallgropar i praktiken Désirée von Ahlefeld Nisser 2018 Svenska
76 Släkten Wetter från Jönköping - några anteckningar Erik Wetter 1984 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.