Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Franck 98 träffar

Titel Författare År Språk
61 Kommentarer och erinringar i anledning av Kungl. Maj:ts utredning rörande objektiviteten vid forskning och försök på växtnäringsområdet (SOU 1960:30) Olle Franck 1961 Svenska
62 Redogörelse för resultat från bevattnings- och lysimeterförsök å Experimentalfältet åren 1923-1927 Olle Franck 1928 Svenska
63 Lucernförsöken på Experimentalfältet Gustav Sundelin 1928 Svenska
64 Grundvattenståndsförsöken vid Experimentalfältet åren 1920-1928 Olle Franck 1929 Svenska
65 Reaktionstillståndet och kalkbehovet i de svenska odlingsjordarna G. Sundelin 1930 Svenska
66 Markreaktion och kalkbehov - Redogörelse för 41 mångåriga kalkningsförsök utförda av Centralanstaltens jordbruksavdelning åren 1921-1930 G. Sundelin 1931 Svenska
67 Gallstranden vid Tåkern - Ett anmärkningsvärt fall av fullständig brist på växtlöslig fosforsyra Olle Franck 1931 Svenska
68 Förgroning av sättpotatis - Redogörelse för resultaten av sjuåriga försök vid experimentalfältet G. Sundelin 1932 Svenska
69-70 Metoder för bestämning av jordens gödslingsbehov - 1 : Mitscherlich- och Neubauermetoderna i jämförelse med fältförsök (flera utgåvor) 1933 Svenska
71 Undersökningar rörande kalkbleket i Mästermyr Olle Franck 1933 Svenska
72 Undersökningar rörande den lättlösliga fosforsyran i våra odlingsmarker Olle Franck 1935 Svenska
73 Kaligödslingsfrågor Olle Franck 1931 Svenska
74 Jordens gödsling i kristid - allmänna regler och råd ... Efter föranstaltande av Statens livsmedelskommission utarb. / av O. Franck Olle Franck 1940 Svenska
75 Jordens kalkning. Allmänna regler och råd - Efter föranstaltande av Statens livsmedelskommission utarb Olle Franck 1940 Svenska
76 Undersökningar rörande sambandet mellan tjälbildning och grundvattendjup samt tjälningsdjupet i odlade marker inom olika delar av landet Olle Franck 1936 Svenska
77 Undersökningar rörande fosforsyrans fastläggning i marken samt därmed sammanhängande gödslings- och kalkningsspörsmål Olle Franck 1937 Svenska
78 Metoder för bestämning av jordens gödslingsbehov - 3 : Bondorffs natriumkloridmetod och Kirssanoffs saltsyremetod för bestämning av kalibehovet jämfört med Mitscherlichs kärlförsöksmetod Olle Franck 1938 Svenska
79 Jordbrukets försöksverksamhet och dess betydelse för bestämning av jordarnas gödselbehov m. m Olle Franck 1937 Svenska
80 Jordens gödsling Arvid Zachrison 1939 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.