Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4599 träffar

Titel Författare År Språk
61 Minskad statlig detaljreglering av kommunerna 1, Avgifter hos byggnadsnämnd - PM Kommundepartementet 1975 Svenska
62 Minskad statlig detaljreglering av kommunerna 2, Nämndorganisationen, underställning m.m - PM Kommundepartementet 1975 Svenska
63 Minskad statlig detaljreglering av kommunerna 3, Övriga specialreglerade kommunala nämnder m.m - PM Kommundepartementet 1975 Svenska
64 Minskad statlig detaljreglering av kommunerna 4, Landstingskommunernas specialreglerade nämnder - PM Kommundepartementet 1975 Svenska
65 Konkurrens mellan europeiska storstadsregioner - PM 1997 Svenska
66 Svenska kyrkans finansförmögenhet - PM Kyrkoberedningen 1993 Svenska
67 Decentralisering av statlig förvaltning i Stockholms län - PM Länsstyrelsen i Stockholms län 1979 Svenska
68 Länsplanering 1974 - PM Länsstyrelsen i Stockholms län 1975 Svenska
69 Länsplanering 1974 Nr. 1, Revidering av näringslivs- och befolkningsprognosen för 1980 med utblick mot 1990 - PM Länsstyrelsen i Stockholms län 1975 Svenska
70 Länsplanering 1974 Nr. 2, Bostadsbyggnadsbehovet i Storstockholm 1971-1990 - PM Länsstyrelsen i Stockholms län 1975 Svenska
71 Länsplanering 1974 Nr 3, Fördelning och strukturering av befolkningen i Stor-Stockholm - PM Länsstyrelsen i Stockholms län 1975 Svenska
72 Ändrade regler för lands- och stadshypoteksinstitutionerna - PM Kurt Malmgren 1969 Svenska
73 Mammografiscreening i Västerbotten - PM 1988 Svenska
74 Matvanor, kolesterol och kranskärlssjukdom - PM 1990 Svenska
75 PM Bok 1 - praktisk medicin år 2014 : terapikompendium i allmänmedicin L-O Medin 2014 Svenska
76 PM Bok 2 - praktisk medicin år 2014 : terapikompendium i allmänmedicin L-O Medin 2014 Svenska
77 Fortsatt körkortsreform - PM Valter Nilsson 1981 Svenska
78 Franskt rättsväsende - PM Lars Norberg 1965 Svenska
79 Objektivitetsgranskning saklighet, allsidighet övergripande mål - PM 1988 Svenska
80 Bokbussen för din kommun - PM Fritz Ochsner 1977 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.