Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges läkarförbund 144 träffar

Titel Författare År Språk
61 Den framtida läkararbetsmarknaden i Norden 1986 1986 Svenska
62 Den framtida läkararbetsmarknaden i Norden 1990 1990 Svenska
63 Den framtida läkararbetsmarknaden i Norden 1996 1996 Svenska
64 Framtidens närsjukvård - vård nära patienten som inte kräver den fullt utrustade sjukhusvårdens resurser 2006 Svenska
65 En förbättrad vidareutbildning - förslag till åtgärder 1986 Svenska
66 Varför kan inte doktorn komma? - problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Olle Högrell 2013 Svenska
67 Invandrade läkare - en resurs i svensk sjukvård - ett handlingsprogram 1999 Svenska
68 Vårdval i primärvården - hur bör det utformas? Kåre H. Jansson 2009 Svenska
69 Vägledning för skyddsombud - råd om hur läkarnas arbetsmiljö kan förbättras Ragnar Kristensson 2002 Svenska
70 Läkaren, patienten och IT - ett policyprogram 2004 Svenska
71 Läkarförbundets handbok om att förebygga hot och våld på arbetsplatsen 2017 Svenska
72 Läkarnas arbetsmiljö - en sammanfattning av läkarförbundets arbetsmiljöpolitiska program 1986 Svenska
73 En ny primärvård - idéskiss från läkarförbundet 1991 Svenska
74 Råd och normer vid anställning som företagsläkare 1996 Svenska
75 Läkare som forskar - länken mellan medicinsk forskning och sjukvård Turid Stenhaugen 2007 Svenska
76 Värt att veta inför arbete i u-land 1979 Svenska
77 Några synpunkter på läkarundersökningarna av militärflygare Einar Westerberg 1943 Svenska
78 Pensionsfakta 1990 - information om pensioner och trygghetsförsäkringar 1990 Svenska
79 Bestämmelser angående annonsering av specialitet fastställda av Sveriges läkarförbunds fullmäktige med ändringar t.o.m. 1958 1958 Svenska
80 Din arbetstid 2001 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.