Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vårdförbundet 254 träffar

Titel Författare År Språk
61-62 Patienten värderar vården - vägledning till frågeformuläret KUPP, kvalitet ur patientens perspektiv (flera utgåvor) 1996 Svenska
63 Patientens val - vår ledstjärna - är det möjligt? : dokumentation Vårdförbundets etikkonferens 8/12 1997 1998 Svenska
64 Planera din yrkeskarriär! - en handledning för dig som har ambitioner Kerstin Segesten 1999 Svenska
65 Sjuksköterskorna tog tempen - Ädel 1997 1998 Svenska
66 Stick- och skärskador samt blodexponering i vården 2005 Svenska
67 Patientnära analyser i praktiken Helene Thornblad 2007 Svenska
68 Vill vi se det vi kan se? - dokumentation av Vårdförbundets etikseminarium 4 december 1998 Helene Thornblad 1999 Svenska
69 Utmaningar och möjligheter - laboratoriemedicin med fokus på patient och vård 1999 Svenska
70 Utveckling av kommunal hälso- och sjukvård 2000 Svenska
71 Vision rökfritt 1999 Svenska
72-75 Yrkesansvar och patientsäkerhet (flera utgåvor) Jonas Widell 2009 Svenska
76 Omvårdnad i patientjournalen - en modell för dokumentation av omvårdnad med hjälp av sökord Margareta Ehnfors 1994 Svenska
77 Levande vardagsetik - en förutsättning för att arbeta rätt och rättvist : referat från 2002 års etikkonferens arrangerad av Vårdförbundet i samarbete med etikkommittéerna i Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap Nina Enström 2003 Svenska
78 VIPS-boken - om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen Margareta Ehnfors 1998 Svenska
79 KUPP-boken - vägledning till frågeformuläret KUPP, kvalitet ur patientens perspektiv 1998 Svenska
80 Hälsa är att leva - en teoretisk och empirisk analys av begreppet hälsa med exempel från geriatrisk omvårdnad Ania Willman 1996 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.