Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: axel holmström 130 träffar

Titel Författare År Språk
61 Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget 1, Bakom fronten Jaroslav Hašek 1930 Svenska
62 Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget 2, På väg till fronten Jaroslav Hašek 1931 Svenska
63 Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget 3, Det ärorika sammanbrottet Jaroslav Hašek 1931 Svenska
64 Fängelsernas och fängelsestraffets förbannelse - ett väckelserop Gustaf Henriksson Holmberg 1917 Svenska
65-66 Socialismen i Sverge 1770-1886 - bidrag till socialismens svenska historia i fyra fristående avdelningar (flera utgåvor) Gustaf Henriksson Holmberg 1913 Svenska
67 Hjalmar Branting och det nutida Europa Zeth Höglund 1941 Svenska
68 Svensk debatt - öppna brev och slutna krav Zeth Höglund 1939 Svenska
69 Ve de svaga Zeth Höglund 1941 Svenska
70 Alexander Herzen - en av den ryska revolutionens föregångsmän Albert Jensen 1917 Svenska
71 Från klasskampensFrankrike - (den storajärnvägssträjken 1910-1911 ) Albert Jensen 1911 Svenska
72 Josef Hillström, sångaren och rebellen som mördades av Utahs mormonkapitalister den 19 nov. 1915 Albert Jensen 1916 Svenska
73 Max Stirner - den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Albert Jensen 1916 Svenska
74 Peter Krapotkin - hans liv och idéer Albert Jensen 1921 Svenska
75 Den kära nubben - Husbehovsbränning förr och nu Gunnar Johansson 1918 Svenska
76 Anarkism och modern vetenskap Petr Alekseevič Kropotkin 1914 Svenska
77 Skräckväldet i Ryssland - En appell till den engelska nationen Petr Alekseevič Kropotkin 1912 Svenska
78-79 Jobbare-katekesen (flera utgåvor) Einar Ljungberg 1918 Svenska
80 En fritänkareagitators minnen Oscar Ljungdahl 1926 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.