Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: belgiska kongo 225 träffar

Titel Författare År Språk
61 "We are in the Congo now" - Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo crisis 1960-1964 Andreas Tullberg 2012 Engelska
62 Congo Thomas Turner 2013 Engelska
63 Convincing Rebel Fighters to Disarm - UN Information Operations in the Democratic Republic of Congo Jacob Udo-Udo Jacob 2017 Engelska
64 Whose peace? - local ownership and UN United Nations peacekeeping Sarah B. K. (Sarah Birgitta Kanafani) von Billerbeck 2016 Engelska
65 Security and hybridity after armed conflict - the dynamics of security provision in post-civil war states Rens C. Willems 2015 Engelska
66 Spies in the Congo - the race for the ore that built the atomic bomb Susan Williams 2016 Engelska
67 Denis Mukwege - en levnadsberättelse Berthil Åkerlund 2013 Svenska
68 EU:s stöd till en god samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo - (i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget) Europeiska revisionsrätten 2013 Svenska
69 Kallelse och gärning i Kongokyrkan CEC - ett forskningsarv efter Ulla Lind Ulla Lind 2016 Svenska
70 King Leopold's ghost - a story of greed, terror and heroism in Colonial Africa Adam Hochschild 2019 Engelska
71 Perspektiv från Kongo Josef Öhrneman 1968 Svenska
72 Rapport över en i Belgiska Kongo och Ruanda-Urundi företagen studie- och goodwillresa under september 1953 1954 Svenska
73 Congo's violent peace - conflict and struggle since the Great African War 2017 Engelska
74 Bröllopsresa i Belgiska Kongo Saga Roos 1950 Svenska
75 Women survivors, lost children and traumatized masculinities - the phenomena of rape and war in eastern Democratic Republic of Congo Jill Trenholm 2013 Engelska
76 Congo-Kinshasa Gert Holmertz 2004 Danska
77 Doktor Mattsson i Afrika Joel Yrlid 2017 Svenska
78 Modern African wars 4, The Congo 1960-2002 Peter Abbott 2014 Engelska
79 Les Archives Suédoises - - the opening/öppnandet/la réouverture 2019 Svenska
80 Au-delà des "groupes armés" - conflits locaux et connexions sous-regionales : l'example-de Fizi et Uvira (Sud-Kivu, RDC) cop. 2011 Franska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.