Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: döv 104 träffar

Titel Författare År Språk
61 Är din syster död? - Nej, hon är döv! - en bok om och av barn och ungdomar som har syskon som är döva eller har hörselnedsättning 2010 Svenska
62 Från visa till egna - en sociologisk studie om döv- och hörselskadadeföreningarnas representantskap Birgitta Höglund 1993 Svenska
63 Att bli tolk - för kummunikation mellan hörselskadade, döva, döv- blinda och hörande 1990 Svenska
64 Axel - en fallstudie om relationsutvecklingen hos ett döv/blint barn Karin Collgård 2000 Svenska
65 Du som blivit gravt hörselskadad eller döv i vuxen ålder - välkommen till folkhögskolan! 1988 Svenska
66 "Är du verkligen döv? Du ser ju så pigg ut." - möten mellan hörande och icke-hörande 2011 Svenska
67 Bir ülkenin iki kralı olur mu? Sevil. Becker 2015 Turkiska
68 Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund - utvärdering efter att hörande barn inkluderats i verksamheten hösten 2006 : ett uppdrag från Örebro kommun Elinor Brunnberg 2007 Svenska
69 Tvåspråkigt projekt med mix av kvalitativ och kvantitativ metod - Studie med döva och hörselskadade ungdomar på svenska och svenskt teckenspråk Elinor Brunnberg 2009 Svenska
70 Vad går det hela ut på egentligen? - en kvalitativ organisations- och probleminventering av döv- och hörselpedagogisk verksamhet Kjell Gustavsson 1987 Svenska
71 Sammanfattning. Vi är en grupp fast två ändå - om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet Maria Norberg 2008 Svenska
72 På upptäcktsfärd i ljudriket - användare av cochleaimplantat berättar om vägen mellan döv och hörande Ulla Ståhlberg 1995 Svenska
73 Tidigt stöd till familjer med hörselskadade och döva barn - rapport från två symposier på Sätra bruk 1986 och 1987 1989 Svenska
74 Mamma dammsög och dammsög men dammsugaren var "död"- och mamma döv! - korta berättelser skrivna av hörande barn till döva föräldrar i samband med konferens för denna målgrupp 18-20 maj 2001 2002 Svenska
75 Att bli döv som vuxen - en probleminventering ur psyko-socialt perspektiv Per Renner 1983 Svenska
76 Att vara döv är att höra med ögonen och tala med händerna - (specialarbete Moniqa Andersson 1979 Svenska
77 Livstecken - språkutveckling hos en döv pojke med autism : rapport från en personlig assistent Lena Söderberg 1993 Svenska
78 Att inte kunna höra, se och förstå - möjligheter för den som är vuxen och döv eller dövblind med begåvningsmässigt funktionshinder 1996 Svenska
79 Hur händer det? - en studie om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillängnande av tvåspråkighet, teckenspråk och svenska Emelie Cramér-Wolrath 2013 Svenska
80 Dövhet och hörselnedsättning - specialpedagogiska perspektiv 2006 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.