Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: förtroendet 80 träffar

Titel Författare År Språk
61 Förtroendet för finanssektorn efter finanskrisen Peter Öhman 2017 Svenska
62-63 Förtroendet under vardag och kriser - frågor till Sveriges befolkning september 1997 till april 2002 (flera utgåvor) Torsten Österman 2004 Svenska
64 Det komplexa förtroendet (Socialförsäkringsrapport 2014:9) 2021 Okänt
65 Förtroendet under kontroll? (Socialförsäkringsrapport 2014:5) 2021 Okänt
66 SOM-institutet: Förtroendet för Finansinspektionen 2019 2019 Svenska
67 Fusk och förtroende - om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning 2014 Svenska
68-69 Kan rättvisa procedurer stärka förtroendet för prioriteringar? (flera utgåvor) Ann-Charlotte Nedlund 2008 Svenska
70 Skattekontroll - en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning 2013 Svenska
71 God tillgång till vård men förtroendet under rikssnitt 2019 Svenska
72 Lantbrukarnas engagemang för föreningarna ökar – men förtroendet minskar 2018-02-09T11:06:03+01:00 Okänt
73 Fusk och förtroende : om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning Ulrika Andersson 2014-11-01 Svenska
74 John Lockes samhällssyn. Den nödvändiga dygden - förtroendet som samhällets grundval Victoria Höög 2016 Svenska
75 Hvilka konstgödselmedel åtnjuta numera det största förtroendet, och på hvilken jordmån böra dessa lämpligen användas? - Föredrag vid K. Landtbruks-akad:s sammankomst d. 14 dec. 1896 Herman Juhlin-Dannfelt 1897 Svenska
76 Förtroendet för polisen. En analys av medborgarnas syn på polisen och dess roll i samhället 1986–2006 Gabriella Sandstig 2007 Svenska
77 FÖRTROENDE FÖR REGERINGAR OCH MYNDIGHETER I EN ANNORLUNDA TID- En kvantitativ studie på hur förtroendet för 41 länders regeringar och myndigheters kri 2021 Svenska
78 Äreförgätenheten eller Det missbrukade förtroendet; rättegångs-handlingar som bevisa faran af att utgifva löpande skuldsedlar. Stockholm, 1825. Tryckte hos Carl Gustaf Holm 1825 Svenska
79 Det farliga förtroendet. Skådespel med sång uti två acter. Upfördt på Kongl. Opera-theatern första gången, hans maj:t konungens födelse-dag, den 1 november 1794 Nicolas Julien Forgeot 1794 Svenska
80 Tror vi på våra massmedier? - ett försök att finna nya vägar att mäta förtroendet för och trovärdigheten hos våra massmedier : rapport från tredje delen av Beredskapsnämndens för psykologiskt försvar trovärdighetsprojekt Peter Arvidson 1981 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.