Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: fukt & mögel 109 träffar

Titel Författare År Språk
61 Fukt, mögel och röta i byggnader - inventering av forskning, utbildning, litteratur och artiklar i Sverige Stefan Omér 1984 Svenska
62 Fukt-, mögel och rötaproblem i moderna småhus - en inventering och problemanalys Christer Harrysson 1982 Svenska
63 Röta - orsaker, förebyggande åtgärder, sanering Jöran Jermer 1992 Svenska
64 Hussvamp - ett mångbottnat problem betraktat ur antikvariskt perspektiv Ulf Larsson 1993 Svenska
65 Fukthandbok - praktik och teori Lars Erik Nevander 2006 Svenska
66 Mögel på nytt och begagnat byggnadsvirke Pernilla Johansson 2003 Svenska
67 Seminarium om fukt, mögel och röta i byggnader - vid svenska bostadsmässan "Bo 85", Upplands Väsby - 12 juni 1985 1985 Svenska
68 Rötskadade fönster - konditionsbesiktningar och skadeavhjälpande åtgärder : erfarenheter från en försöksverksamhet Gunilla Billgren 1984 Svenska
69 Fuktskydd i småhus Tore Hansson 1983 Svenska
70 Fukt, svamp och bakterier i byggnader - en handledning vid skadeutredningar Rolf Hilling 1993 Svenska
71 Damp indoor spaces and health cop. 2004 Engelska
72 Åtgärder vid fukt- och mögeldrabbat förskola G. Johansson 1985 Svenska
73 Mögelproblem i byggnader - seminarium februari 1982 Stockholm 1982 Svenska
74 Strategi för egenkontroll av fukt och mögel i kyrkor - praktiska tips och stöd för rutiner 2015 Svenska
75 Fukt och mögelskador Hammarby Sjöstad Ingemar Samuelson 2002 Svenska
76 Systematiska kunskapsöversikter 1, betydelsen av fukt och mögel i inomhusmiljö för astma hos vuxna cop. 2010 Svenska
77 Möglets mekanik - etablering på trä S. Åke Lundgren 1983 Svenska
78 God bebyggd miljö - förslag till nytt delmål för fukt och mögel : resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI Olle Åberg 2010 Svenska
79 Ge inte svamparna en chans! - en broschyr om vad du måste tänka på för att slippa mögel och andra fuktskador vid olika energibesparande åtgärder i ditt hus 1985 Svenska
80 Uppåkra kyrka - på jakt efter fukt och mögel : arkeologisk förundersökning, 2008 : fornlämning 5 : Uppåkra, 1385, Staffanstorp, Skåne län Bertil Helgesson cop. 2008 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.