Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: göteborg 151778 träffar

Titel Författare År Språk
61 Victor von Gegerfelt - arkitekt i Göteborg : en yrkesman och hans verksamhetsfält 1841-1896 Gun Schönbeck cop. 1991 Svenska
62 Göteborgs invandrargeografi - de utländska medborgarnas regionala fördelning = The immigrants of Göteborg : spatial diffusion Eric De Geer 1989 Svenska
63 Översiktsplan för Göteborg 2, Underlagsmaterial, Utredning om platser för framtida avfallsuppläggning och avfallssortering - utställning 1993 1993 Svenska
64 -inte bara Göteborg - dokument ur de införlivade kommunernas historia Beata Losman 1996 Svenska
65 "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" - det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet Anders Carlsson, musikforskare 1996 Svenska
66 Charles Felix Lindbergs donationsfond - "till stadens prydande och förskönande" : utdelningar ur fonden 1912-1993 : en bok om göteborgarnas konstskatt 1996 Svenska
67 Göteborg - stad i omvandling cop. 1990 Svenska
68 Göteborgs stads renhållningsverk - Göteborg city public cleansing department = Der Reinigungsbetrieb der Stadt Göteborg 1961 Svenska
69 Lindholmen - en stadsdel i Göteborg : ett projekt om en äldre stadsdel - dess bakgrund, dess nuläge och dess framtid - med tonvikt på bevarande och kontinuerlig förnyelse 1973 Svenska
70 Göteborg genom ritningar - byggande från äldre tid till 1900 Gun Schönbeck 2004 Svenska
71 IFK Göteborg 2004-2014 - nu fortsätter vi att berätta historien : supplement till jubileumsboken IFK Göteborg 1904-2004 2014 Svenska
72 En kort beskrifning öfwer den wid Wästra hafvet belägna, wäl bekanta och mycket berömliga siö- handel- och stapulstaden Götheborg utur åtskillige trowärdige historieböcker, gamla bref, minnesmärken och andre tilförlåtelige bewis, både med nöye och flit sammanletad Eric Cederbourg 1986 Svenska
73 Lorensbergsteatern 1916-1934 - dokument, analyser 1991 Svenska
74 På bio i Göteborg - westerns, deckare och science-fiction Hans Sidén 1993 Svenska
75 Bibliographia Gothoburgensis - systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920 jämte alfabetiskt register Simon Aberstén 1922 Svenska
76 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914 D. 2 2, Lokalmonografier, Göteborg 1917 Svenska
77 Hemhörighet och stadsförnyelse - belyst i fyrtiotalsstadsdelen Sanna i Göteborg Eva Hurtig 1995 Svenska
78 Hälsning från Göteborg - göteborgska vykort 1891-1960 Dan Korn cop. 1998 Svenska
79 Göteborg, Göteborg Evert Lundström 1995 Engelska
80 Göteborg - skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen Albert Cederblad 1884 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.