Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
61 Theses, quas, VI constitutionum academicarum ... stipendiariis publicis privatisque examinandas exhibet inspector h. t. stipendiariorum, doct. Andreas Joh. Lagus... respondente Johanne Ephr. Ahlstedt ... Satacundensi, in auditorio philosophico die XI februarii MDCCCXXVI. h. a. m. s Anders Johan Lagus 1826 Latin
62 Åbo hofrätts historia intill den 12 nov. 1823, då Hofrätten firade sin andra secular-fest Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1834-1834 Svenska
63 Simonidis quæ supersunt, Græce et Latine, cum animadversionibus. Cons. ampliss. ord. philos. Aboens. examini modeste offerunt Andr. Johannes Lagus, & ... Abrahamus Mollerus, Wiburgenses. In auditorio majori d. 18 Maii 1796. H. ante merid. s Pars. 1 Anders Johan Lagus 1796 Latin
64 W. Rosenlew & Co. Aktiebolag - 1853-1928 Hugo Lagus 1928 Svenska
65 Åbo akademis studentmatrikel - Album studiosorum academiae Aboensis Wilhelm Lagus 1891-9999 Latin
66 Åbo akademis studentmatrikel Afd. 1, 1640-1740 Wilhelm Lagus 1891 Svenska
67 Åbo akademis studentmatrikel Afd. 2, 1740-1827 Wilhelm Lagus 1895 Svenska
68 Åbo akademis studentmatrikel 3, Supplement Wilhelm Lagus 1906 Svenska
69 Theses theologici argumenti, quas, stipendiarios tam publicos, quam privatos exercendi gratia, venia max. rev. facultatis theologicae, publice exhibet inspector stipendiariorum constitutus, doct. Andr. Johannes Lagus ... respondente Alexandro Fred. Laurell, stip. publ. Wib. In auditorio jurid. die XXIV Octobris MDCCCXXIX. h. a. m. s Anders Johan Lagus 1829 Latin
70-71 Petter Forskåls lefnad (flera utgåvor) Wilhelm Lagus 1877 Svenska
72 Historia doctrinæ de theopneustia Scripturæ Sacræ. Pars secunda. Quam approb. ampliss. facult. philos. Ad publicum examen deferunt mag. Andr. Joh. Lagus, in litt. Gr. docens, & ad reg. acad. biblioth. aman. & Gustavus Henricus Forsius, Wiburgenses. In auditorio majori d. 29 Maji 1799. H. A. M. S Anders Johan Lagus 1799 Latin
73 In vers. XII. cap. Jesaiæ XIV. Periculum philologicum, cons. ampl. fac. phil. Publice proponit Andr. Johannes Lagus, S. theol. licent. et in fac. philos. adj. ord. Partic. II. Respondente Johanne Fred. Sandry, Ostrogothia-Sveco, d. I Dec. MDCCCII in auditorio majori ventilanda, horis a. m. consvetis 2 Anders Johan Lagus 1802 Latin
74 In vers. XII. cap. Jesaiæ XIV. Periculum philologicum, cons. ampl. fac. phil. Publice proponit Andr. Johannes Lagus, S. theol. licent. et in fac. philos. adj. ord. Partic. III. Respondente Johanne Gustavo Askelöf, Ostrogothia-Sveco, d. I Dec. MDCCCII in auditorio majori ventilanda, horis p. m. consvetis 3 Anders Johan Lagus 1802 Latin
75 In vers. XII. cap. Jesaiæ XIV. Periculum philologicum, cons. ampl. fac. phil. Publice proponit Andr. Johannes Lagus, S. theol. licent. et in fac. philos. adj. ord. Partic. IV. Respondente Jacobo Claësson, stip. reg. Nericio, d. VIII Dec. MDCCCII in auditorio majori ventilanda, horis a. m. consvetis 4 Anders Johan Lagus 1802 Latin
76 Immanuëlis Kant de tempore doctrina, breviter dilucidata. I. Expositio metaphysica, quam, cons. ampl. fac. phil. reg. ac. Ab. Publico proponit examini mag. Andreas Joh. Lagus, S. theol. lic. & adj. in fac. philos. Respondente Henrico Arenio, Bor. In aud. Maj. d. 17. Novembr. MDCCCIV. Horis a. m. solitis 1 Anders Johan Lagus 1804 Latin
77 In vers. XII. cap. Jesaiæ XIV. Periculum philologicum, cons. ampl. fac. phil. Publice proponit Andr. Johannes Lagus, S. theol. licent. ad reg acad. biblioth. aman. ord. et in litteratura Græca docens. Partic. I. Respondente Jona Björkdahl, stip. reg., Smolando, d. XXVIII Maji MDCCC in auditorio majori ventilanda, horis a. m. consvetis 1 Anders Johan Lagus 1800 Latin
78 Utkast till revision af läran om naturliga barns rätt från ståndpunkten af nugällande lagar Robert Lagus 1859 Svenska
79 Inbjudningsskrift till Kejserliga Alexanders-universtitetets i Finland minnesfest öfver framlidne kanslirådet Elias Lönnrot den 13 maj 1884 Wilhelm Lagus 1884 Svenska
80 Magnis litterarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis s. p. d. Imperialis universitatis Alexandreae in Fennia decedens rector Wilhelmus Gabriel Lagus Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1848 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.