Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: odlingar 87 träffar

Titel Författare År Språk
61 FLYTTNING AV MARINA ORGANISMER - ICES riktlinjer för introduktion och flyttning av marina organismer 1994. Internationella havsforskningsrådet/International Council for the Exploration of the Sea/Conseil International pour l’Exploration de la Mer 1996 Svenska
62 Svensk Botanisk Tidskrift - Volym 23: Häfte 1, 1929 1929 Svenska
63 Främmande arter i Västra Götalands län Alexander Frisborg 2009 Svenska
64 Ogräs på odlad mark 2020 Svenska
65-66 Den parfymerade trädgården (flera utgåvor) Elin Unnes nnnn Svenska
67 Narconomics. - konsten att driva en drogkartell Tom Wainwright nnnn Svenska
68 Litteraturstudie om alger utmed Gotlands kust Mia Bisther 2015 Svenska
69 Inventering av de vilda blåmusselbestånden vid västkusten - Preliminär delrapport för 1997 och 1998 års verksamhet Joel Haamer 1999 Svenska
70 Macroscopic models of Chinese hamster ovary cell cultures Erika Hagrot 2019 Engelska
71 Minibok: Skildring av Dalsland – Återutgivning av text från 1896 Herman Hofberg nnnn Svenska
72 Flera fingrar gröna : 36 växter att odla i din trädgård Johannes Wätterbäck nnnn Svenska
73 Data om svenska fiskodlingar - Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala 2012 Svenska
74 Flodkräftodling i Norrland - biologiska och ekonomiska förutsättningar - Utvecklingen av kräftodlingen i Sverige under 1980- och 90-talen Tommy Odelström 1999 Svenska
75 Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi 2020 Svenska
76 Antimicrobial materials from cellulose using environmentally friendly techniques Anna Ottenhall 2018 Engelska
77 Etik för dyrt för svenska kaffebolag - En uppföljningsrapport om kaffe från Brasilien Markus Lundström 2010 Svenska
78 Recurrent Streptococcal Pharyngotonsillitis Studies on etiology and treatment Arne Orrling 2016 Engelska
79 Ekologiska effekter av GMO - En kunskapssammanställning med fokus på genspridning från raps, skogsträd och fisk Stefan Palm 2006 Svenska
80 Engineering short-chain carboxylic-acid metabolism in the model microorganism Escherichia coli Gustav Sjöberg 2020 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.