Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svenska gods och gårdar 92 träffar

Titel Författare År Språk
61 Svenska gods och gårdar 2 - illustrerade herrgårdsskildringar Erik Åkerhielm 1930 Svenska
62 Gods och gårdar - jordbruket i sociologiskt perspektiv Göran Djurfeldt 1994 Svenska
63-67 Svenska gods och gårdar - D. 43, Västerbottens län (norra) : Burträsks, Skellefteå samt delar av Nysätra, Malå och Norsjö tingslag (flera utgåvor) 2006 Svenska
68 Svenska gods och gårdar - illustrerade herrgårdsskildringar Gustaf Henrik Wilhelm Planting-Gyllenbåga 1923-1924 Svenska
69 Svenska gods och gårdar 1 - illustrerade herrgårdsskildringar Gustaf Henrik Wilhelm Planting-Gyllenbåga 1923 Svenska
70 Svenska gods och gårdar D. 4, Skåne, 1 : sydöstra delen 1936 Svenska
71 Svenska gods och gårdar 2 - illustrerade herrgårdsskildringar Gustaf Henrik Wilhelm Planting-Gyllenbåga 1924 Svenska
72 Svenska gods och gårdar D. 1, Värmland: norra delen 1947 Svenska
73 Svenska gods och gårdar D. 51, Halland: södra delen 1945 Svenska
74 Krapperup mellan renässans och skiftesreformer Vol. 1, Borgen och byarna 1550-1850 Caroline Ranby 2003 Svenska
75 Sockenförteckning till bokverket Svenska gods och gårdar 1942 Svenska
76 Bondebygd och bergslag Bertil Waldén 1940 Svenska
77 Utförlig gårdz-fogde instruction, grundad i nödige mål på lag och kongl. förordn. eller Underrättelse för gårdz-fogdar och land-hushållare, hwaruti afhandlas mäst alla syslor och förrättningar, som wid et godz och en gård förefalla - rörande arbetare, creatur, afwel, åker, äng- trä- och humblegårdz bruk, fiske, byggnad, husgeråd, skog, ägor, hemman, torp, räntor, bönder, torpare, räkenskap &c. Riksens höglofl. ridderskap och adel i synnerhet, samt alla andra stånd : i gemen, som frälse gods, landbruk eller gårdar äga och skiöta, til tienst och nytta författad och uplagd af Eric Salander. Stockholm, tryckt hos Benj. Gottl. Schneider. År 1727 Eric Salander 1727 Svenska
78 Dalabergslagen - Natur, näringsliv och folk Carl Larsson i By 1939. Svenska
79 Förnyad gårds-fogde instruction, eller Underrättelse för gårds-fogdar och land-hushållare, hwaruti handlas om alla förrätningar, som förefalla wid gods, gårdar och hemman, jordabruk, afwelskiötsel och alt annat, som til landmans näringen - hörer. Med flit öfwersedd och mycket förbättrad. Tredie edition./(Eric Salander.) Cum gratia & privil. sac. reg. maj. Stockholm, hos Gottfried Kiesewetter. 1758 Eric Salander 1758 Svenska
80 Förnyad gårds-fogde instruction, eller Underrättelse för gårds-fogdar och landt-hushållare, hwaruti handlas om alla förrättningar, som förefalla wid gods, gårdar och hemman, jordabruk, afwelskjötsel och alt annat, som til landtmans näringen - hörer. Med flit öfwersedd och mycket förbättrad. Fjerde uplagan./(Eric Salander.) Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1775 Eric Salander 1775 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.