Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tidman 69 träffar

Titel Författare År Språk
61-62 Religionskunskap, Lärarpärm - kompakt (flera utgåvor) Magnus Hermansson 2000 Svenska
63-65 Religionskunskap, Studiehandledning - åk 7 (flera utgåvor) Magnus Hermansson 1994 Svenska
66 Växa med livet, Idépärm - religionskunskap för gymnasieskolan Lars Ryberg 1995 Svenska
67 Inbjudningsskrift till den högtidlighet med hvilken nya universitetsbyggnaden i Upsala kommer att invigas den 17 maj 1887 Carl Yngve Sahlin 1887 Svenska
68 De gudfruchtigas tårars aftorkande, wid den ädle och wälborne, salige fru Margareta Elisabeth Tidmans, ädle och högachtade capiteins herr Bengt Åhlenfelts kiärälskelige makas förnäme jordefärd, som skiedde uti Fougdöö kyrckia den 8. febr. 1693. i en lijk-prädikan enfaldigt utfördt af Johan Colling Johan Colling 1694 Svenska
69 Late effects of childhood cancer c2004 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.