Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: till allmänheten om 386 träffar

Titel Författare År Språk
61 Maffians värld. - historien om Cosa Nostra Maud Webster 2014 Svenska
62-63 En kort prememoria till den rättänkande allmänheten om en kronas bidrag, som hjelp till friplatser för medellösa epileptiska barn (flera utgåvor) Ebba Ramsay 1892 Svenska
64-65 Förslag till övergripande inriktning för information till allmänheten om säkerhetspolitik, försvarspolitik, krisberedskap och skydd mot olyckor (flera utgåvor) 2007 Svenska
66 Några ord till svenska allmänheten med anledning af 1880 års förslag till lag om allmänna värnpligten Gustaf Lagerbring 1880 Svenska
67-68 Socialförsäkringens datorer - decentralisering av verksamheten, service till allmänheten, inflytande för användarna : betänkande (flera utgåvor) Utredningen om ADB inom den allmänna försäkringen m. m. 1981 Svenska
69 Ny lagstiftning om radio och TV - slutbetänkande Radiolagsutredningen 1999 Svenska
70-72 Att ta ansvar för gamla synder - en studie av medborgarattityder till Miljöprojekt Valdemarsviken (flera utgåvor) Dick Magnusson 2016 Svenska
73 Försök till det enklaste och ändock med Kongl - Musikal. Akademiens underwisning hufwudsakligen öfwerensstämmande psalmodikon, innehållande sättet att bibringa den större allmänheten begrepp om de parallela dur-och moll. tonarterne Anders Frerdrik Alard 1846 Svenska
74 Delrapport om prisjämförelsetjänst för tandvård 2019 Svenska
75 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer 2016-12-01T15:22:45+01:00 Svenska
76 Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv om vidaresändningsplikt i elektroniska kommunikationsnät som används för överföring av tv-sändningar till allmänheten genom tråd m.m. 2016-06-27T10:58:55+02:00 Svenska
77 Det enda planet på himlen - ögonvittnen berättar om 11 september Garrett M. Graff 2020 Svenska
78 I vått och torrt? : En studie av nationell vattenkatastrofgrupp VAKA - Underlag till den statliga dricksvattenutredningen Anna Bohman 2016 Svenska
79 Bantings kur mot fetma William Banting cop. 1999 Svenska
80 Kungörelse om ordningen på alla de ställen inom Götheborgs stad och derunder lydande land, der mat och drycker till allmänheten försäljas 1818 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.