Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
61 Tullkomiténs betänkande 1, Underdånigt betänkande med förslag till tulltaxa Tullkomitén (1888) 1891 Svenska
62 Kommitterade för verkställande af utredning angående förbättrade förbindelser mellan Sverige och Ryssland, med underdånigt utlåtande och förslag 1908 Svenska
63 Underdånigt utlåtande, angående af rikets ständer begärd revision och omarbetning af Kongl. Maj:ts förnyade nådiga taxa på arfvode för landtmäteri-förrättningar af den 12 maj 1857 - afgifvet den 31 oktober 1864 1864 Svenska
64 Underdånigt utlåtande rörande de ekonomiska och topografiska kartverkens framtida bearbetande Kommissionen för de allmänna kartarbetena 1882 Svenska
65 Underdånigt utlåtande i fråga om den centrala statsbokföringen och kassakontrollen Kommitterade för granskning av statens bokföring m. m. 1913 Svenska
66 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1878. Samling 2. Afd. 2, Bd 2, Komité-betänkanden 1878 Svenska
67 Underdånigt utlåtande angående tulltaxebestämmelserna för papper samt åtskilliga dermed sammanhängande frågor 1877 Svenska
68 Underdånigt utlåtande i fråga om upprättandet af bildningsanstalter för blifvande elementarlärare 1860 Svenska
69 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1877 Samling 2 Afd. 2 2, Komité-betänkanden 1877 Svenska
70 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1876. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Komité-betänkanden 1876 Svenska
71 Academiska consistoriets i Upsala underdåniga utlåtande öfver det af committerade för medicinska undervisningens ordnande inom riket afgifna betänkande - jämte ett bihang Uppsala universitet 1860 Svenska
72 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1880. Samling 2. Afd. 2, Bd 2, Komité-betänkanden 1880 Svenska
73 Kommitterade för verkställande af utredning angående förbättrade förbindelser mellan Sverige och Ryssland, med underdånigt utlåtande och förslag Bil. 1, Utlåtande och förslag angående förbättrade förbindelser mellan Sverige och Ryssland : afgifvet den 28 augusti 1908 1908 Svenska
74 Arbetsfred sammanbundet verk - underdånigt utlåtande med förslag till lag om vissa åtgärder till främjande av arbetsfred 1916 Svenska
75 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1904. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Kommittébetänkanden m. m 1904 Svenska
76-77 Underdånigt utlåtande rörande svenskt jerns lämplighet till jernvägsmateriel, afg. den 17 sept. 1866 (flera utgåvor) Knut Styffe 1867 Svenska
78 Kongl. Medicinalstyrelsens underdåniga utlåtande den 19 augusti 1898 öfver särskilde komiterades förslag till ordnande af fosterbarnsvården m. m Sverige 1898 Svenska
79 Kongl. Maj:ts och rikets Kommersekollegii och Kongl. Generaltullstyrelsens underdåniga utlåtande öfver Tullkomiténs underdåniga betänkande med förslag till ny tulltaxa Sverige 1891 Svenska
80 Kongl. Domänstyrelsens underdåniga utlåtande öfver Jordbrukslägenhetskomiténs den 23 november 1892 afgifna förslag till styckning och försäljning af vissa jordbruksdomäner m. m Domänstyrelsen 1893 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.