Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: uppståndelse 105 träffar

Titel Författare År Språk
61 De fyratio dagarna efter Jesu Christi uppståndelse W. Hanna 1872 Svenska
62 För oss utgiven - meditationer kring Jesu lidande, död och uppståndelse Bernard A. Johanson 1984 Svenska
63-64 De dödas uppståndelse och ett evigt lif (flera utgåvor) Carl Olof Rosenius 1913 Svenska
65 Mannen i svepduken - fakta och tankar krig Jesu död och uppståndelse Sven Danell 1979 Svenska
66-68 Mannen i svepeduken - fakta och tankar kring Jesu död och uppståndelse (flera utgåvor) Sven Danell 1987 Svenska
69 De dödas uppståndelse i kristen tro och konst Mabel Lundberg 1990 Svenska
70 Liv omedelbart eller uppståndelse på den yttersta dagen? - Två föredrag Aug. Törngren 1947 Svenska
71 Jesu lidande, död och uppståndelse ur religionshistorisk synpunkt Jonas Walles 1911 Svenska
72 Skriftens lära om kroppens uppståndelse och frälsning m. m J. Löfgren 1925 Svenska
73 Korset och graven - en nutida läkares tankar om Jesu död och uppståndelse Gunnar Nyström 1950 Svenska
74 Dog Jesus på korset? - ett genmäle till två läkareskrifter angående Jesu död och uppståndelse Rud. Berge 1950 Svenska
75 Vi tro de dödas uppståndelse och ett evigt lif. Predikan Gottfrid Billing 1912 Svenska
76 Oberammergauspelet om Vår Herres Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse - textbok J. Alois Daisenberger 1990 Svenska
77 Jesu kors och uppståndelse såsom grundvalar för de kristtrognas församling Karl Dunkmann 1908 Svenska
78 Passio wårs herres Jhesu Christi pina, aff alla euangelisterna vthdraghen 1586 Svenska
79 Roman L.N. Tolstogo "Voskresenie" - Iz cikla lekcij o L.N. Tolstom. Tolstojs roman "Uppståndelse" Aleksandr Ivanovič Popovkin 1954 Ryska
80 Den heliga påskhögtiden, eller helsosamma betraktelser öfver Jesu Christi uppståndelse Georg Conr. Rieger 1885 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.