Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1020 träffar

Titel Författare År Språk
781 Vad är nyttigt och vad är onyttigt fett 2015-06-17 Okänt
782 Association between intake and biomarkers of contaminants in adults, rapport 22 2015 2015-12-03 Okänt
783 Att följa förändringar i befolkningens matvanor - indikatorer med målnivåer, rapport nr 20/2016 2016-12-07 Okänt
784 Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 2015-02-24 Svenska
785 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020, del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen 2016-12-20 Okänt
786 Samordnade kontrollprojket 2015 - Glykoalkaloider, kadmium och bly i potatis, rapport nr 23/2016 2016-12-21 Okänt
787 Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (Livsmedelsverket) 2020 Svenska
788 Tillväxt av bakterier under avsvalning, förvaring och upptining. Riskhanteringsrapport nr 2, del 1 - 2017 Åsa Rosengren 2017-10-05 Svenska
789 2-MCPD, 3-MCPD och glycidylfettsyraester i livsmedel på den svenska marknaden. rapport nr 35/2017 2017-06-21 Svenska
790 Del 2 - Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018-genomforande-mal-och-prioriteringar 2015-02-03 Svenska
791 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018-samarbete-och-standiga-forbattringar 2015-02-03 Svenska
792 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020. Del 3 - Samarbete och ständiga förbättringar 2016-12-20 Okänt
793 Analys av skillnader i hur myndigheterna noterade avvikelser i livsmedelskontrollen 2012-2014 - genomgång av data från myndighetsrapporteringen, rapport nr 22/2016 2016-12-21 Okänt
794 Del 3 riskhantering - Oorganisk arsenik i ris och risprodukter på den svenska marknaden, rapport 16 2015 2015-09-29 Okänt
795 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020. Del 4 - Organisation, revision och fördjupning inom planens olika områden 2016-12-20 Okänt
796 Nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018-introduktion 2015-02-03 Svenska
797-799 Årsredovisning 2014 (flera utgåvor) 2015-02-20 Svenska
800 Del 4 - del-4-Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018-organisation-revision-och-fordjupning 2015-02-03 Svenska

Förra sidan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.