Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4760 träffar

Titel Författare År Språk
781 En spjutspets för teknikspridning - intervjuundersökning om SIFUs verksamhet och mål Göran Hultqvist 1980 Svenska
782 Distribution of sulphur and trace elements in peat - a literature survey with some additional sulphur analyses Satu Huttunen 1981 Engelska
783 Vad skall vi göra med de stora institutionerna? - om ökad självständighet på vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda 1984 Svenska
784 Hydrologi, markanvändning, vattenkvalitet - symposium 24-25 september 1980 i Wenner-Gren Center, Stockholm 1981 Svenska
785 Markbehandling med bandvagn i Kvismaren och dess effekt på vegetationen 1979-1983 Håkan Hytteborn 1984 Svenska
786 Föroreningssituationen i västra Mälaren Lars Håkanson 1979 Svenska
787 Geomorfologiskt sjöregister över Sverige Lars Håkanson 1983 Svenska
788 Hjälmaren - en naturgeografisk beskrivning = Lake Hjälmaren : a physical geographical description Lars Håkanson 1978 Svenska
789 Kvicksilver i Vänern - - nuläge och prognos. Mercury in Lake Vänern - present status and prognosis Lars Håkanson 1975 Svenska
790 Praktisk kustekologi Lars Håkanson 1985 Svenska
791 Sjösedimenten i recipientkontrollen - principer, processer och praktiska exempel - Lake sediments in aquatic pollution control programs; principles, processes and practical examples Lars Håkanson 1981 Svenska
792 Vattendynamik och bottendynamik i kustzonen - Water dynamics and bottom dynamics in Swedish coastal waters Lars Håkanson 1984 Svenska
793 Vättern - recenta sediment och sedimentkemi = Lake Vättern : recent sedimentary deposits and sediment chemistry Lars Håkanson 1976 Svenska
794 Hälso- och miljöeffekter av syntetiska bränslen 1984-9999 Svenska
795 Hälso- och miljöeffekter av syntetiska bränslen 1, Metanolproduktion med stenkol som råvara : litteratursammanställning 1984 Svenska
796 Hälso- och miljöeffekter av syntetiska bränslen 2, Metanolproduktion med biomassa som råvara : litteratursammanställning 1984 Svenska
797 Hälso- och miljöeffekter av syntetiska bränslen 3, Emissioner vid förbränning av metanol och etanol : litteratursammanställning 1984 Svenska
798 Hälso- och miljöeffekter av syntetiska bränslen 4, Produktion av etanol ur cellulosahaltigt växtmaterial : litteratursammanställning 1984 Svenska
799 Hässleholms avloppsreningsverk 1982-9999 Svenska
800 Hässleholms avloppsreningsverk, Dokumentation av anläggningsdata 1982 Svenska

Förra sidan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.