Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: marketing management 1439 träffar

Titel Författare År Språk
901 Advertising and promotion management John R. Rossiter 1987 Engelska
902 Image in international marketing - a pilot study of corporate image in nine companies Miriam Salzer 1990 Engelska
903 Responsive healthcare - marketing for a public service Rod Sheaff 2002 Engelska
904 Discrete choice experiments in marketing - use of priors in efficient choice designs and their application to individual preference measurement with 12 tables Klaus Zwerina 1997 Engelska
905 The Blackwell encyclopedic dictionary of marketing 1999 Engelska
906 The essence of marketing Simon Majaro 1993 Engelska
907 Brands, brand managers, and the management of brands - where to next? Pierre Berthon 1997 Engelska
908 Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product - An Introduction to Theory and Practice Mark Anthony. Camilleri 2018 Engelska
909-910 Service management och marknadsföring - en CRM ansats (flera utgåvor) Christian Grönroos 2008 Svenska
911 Marketing for the manufacturer J. Paul. Peter c1992 Engelska
912 The handbook of marketing research electronic resource - uses, misuses, and future advances c2009 Engelska
913 Research handbook of innovation and creativity for marketing management 2017 Engelska
914 Ethics in marketing research - a comment Folke Ölander 1975 Engelska
915 Managing the Supply Chain Management-Marketing Interface Majed Al-Mashari 2019 Okänt
916 Marknadsorientering och rationell behovstillfredsställelse - reflektioner kring Philip Kotlers bok "Marketing management" Lars Albert 1992 Svenska
917 World Heritage and Tourism: Marketing and Management Bailey Ashton Adie 2019 Okänt
918-919 Data mining techniques - for marketing, sales, and customer relationship management (flera utgåvor) Michael J. A. Berry cop. 2004 Engelska
920 Beyond Hofstede - culture frameworks for global marketing and management 2009 Engelska

Förra sidan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.