Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 309 träffar

Titel Författare År Språk
81 Stjerner som ikke svimler Louise Boije af Gennäs 2004 Norska
82 Stjerner uden svimlen Louise Boije af Gennäs 2003 Danska
83 Ta' hvad man vil ha' Louise Boije af Gennäs 1993 Danska
84 Blutblume - thriller Louise Boije af Gennäs 2019 Tyska
85-86 Højere end alle himle - roman (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs cop. 2011 Danska
87 Ņem, ko gribi Louise Boije af Gennäs cop. 1995 Lettiska
88 Nice girls - Roman Louise Boije af Gennäs 1997 Tyska
89 Und eines Tages öffnet sich die Tür - Roman Louise Boije af Gennäs cop. 1997 Tyska
90 Deine Augen, meine Sterne Louise Boije af Gennäs 2005 Tyska
91 Kvinnor runt Östersjön - en antologi 1996 Svenska
92 Grankloner från 1978 års klonurval i zon 7 - genotypvärdering baserad på försöken: Bölö: S21S8621038, Nöbbele: S21S8621039 : Maria Boije Maria Boije 2001 Svenska
93 Capitalisation, efficiency and the demand for local public services Robert Boije 1997 Engelska
94 Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings inrättande och wårdande: besynnerligen en nog gagnande fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga fåre-döden: med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant. Framgifwen af Carl Gustaf Boije, och til trycket befordrad af riksens högloflige ständers manufactur-contoir. Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, 1756 Carl Gustaf Boije 1756 Svenska
95 Försvars-skrifter af revisions-secretearen frihere Ludvig Boije emot öfver-directeuren C.A. Grevesmöhlen, i anledning af den sednares smädeskrifter. =Stockholm. 1-6. 1815.= Del 2, Andra häftet. Stockholm, 1815. Tryckte hos Fr. Cederborgh & comp. 02 , 50 s Johan Ludvig Boije 1815 Okänt
96 Försvars-skrifter af revisions-secretearen frihere Ludvig Boije emot öfver-directeuren C.A. Grevesmöhlen, i anledning af den sednares smädeskrifter. =Stockholm. 1-6. 1815.= Del 3, Tredje häftet. Stockholm, tryckta hos Olof Grahn, 1815. 02 , 34 s Johan Ludvig Boije 1815 Okänt
97 Försvars-skrifter af revisions-secretearen frihere Ludvig Boije emot öfver-directeuren C.A. Grevesmöhlen, i anledning af den sednares smädeskrifter. =Stockholm. 1-6. 1815.= Del 4, Fjerde häftet. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815. 02 , 44 s.; 1 rättelsebl Johan Ludvig Boije 1815 Okänt
98 Försvars-skrifter af revisions-secretearen frihere Ludvig Boije emot öfver-directeuren C.A. Grevesmöhlen, i anledning af den sednares smädeskrifter. =Stockholm. 1-6. 1815.= Del 5, Femte häftet. Stockholm, tryckta hos Olof Grahn, 1815. 02 , 32 s. =(s. 31/32 blank) Johan Ludvig Boije 1815 Okänt
99 Den inlaga hr Grevesmöhlen till domstolen afgifvit, i målet, icke emot mig, utan emellan honom och hr Lindeberg, och som hr Grevesmöhlen dessa dagar från trycket utgifvit, under namn af Brännspegeln, är uppfylld af grofva smädelser emot - mig. ... =(Text.)=/(Ludv. Boije.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
100 Berättelse om den för publici räkning på Ottavalla skatte-rusthåld, i Biörneborgs lähn, Öfre-Satagunda Öfredels härad och Mässuby sockn, anlagde och inrättade linne- garns spinne-schola, hwilken inrättning warit underteknad såsom syszloman - ombetrodd./(H.H. Boije.) Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, 1766 Hans Henrik Boije 1766 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.