Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elias Fries 641 träffar

Titel Författare År Språk
81 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam VI, venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... p. p. Johannes Ludovicus Engström Holmiensis. In audit. Gustav. d. IV Nov. MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
82 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam VII, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Johannes Sieurin Gothoburgensis in audit. Gustav. d. XI Nov. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
83 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam VIII, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Olaus Glás Norrlandus. In audit. Gustav. d. XVIII Nov. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
84 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam XII, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Julius Axel Göranson Sudermannus. stipend. Palmberg. In audit. Gustav. d. XII Dec. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
85 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam XXV et ultimam, venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... p. p. Axel Lundström Norrlandus. In audit. Gustav. d. V Apr. MDCCCXXXVII. H. a m. s Elias Fries 1837 Latin
86 Våren. En botanisk betraktelse, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Leonhard Magnus Groth, Vermlänning. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 9 Junii 1842, p. v. t. e. m., 2 Elias Fries 1842 Svenska
87 Våren. En botanisk betraktelse, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Karl Fredrik Molin, Götheborgare. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 7 Junii 1842, p. v. t. e. m., 1 Elias Fries 1842 Svenska
88 Äro naturvetenskaperna något bildnings-medel? En litterär stridsfråga, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden till offentlig granskning framställd af Emmerich Grundberg, Götheborgare. På gustavianska audit. d. 27 Apr. 1842, p. v. t. f. m., I Elias Fries 1842 Svenska
89 Äro naturvetenskaperna något bildnings-medel? En litterär stridsfråga, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden till offentlig granskning framställd af Harald Grundberg, Götheborgare. På gustavianska audit. d. 27 Apr. 1842, p. v. t. e. m., II Elias Fries 1842 Svenska
90 Äro naturvetenskaperna något bildnings-medel? En litterär stridsfråga, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden till offentlig granskning framställd af Carl Grundberg, Götheborgare. På gustavianska audit. d. 30 Apr. 1842, p. v. t. e. m., III Elias Fries 1842 Svenska
91 Öfver vexternes namn. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Carl Johan Bohman, smålänning, Platinsk stip. kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 11 Maji 1842 p. v. t. f. m., 1 Elias Fries 1842 Svenska
92 Öfver vexternes namn. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Nicanor Hammaren, af Vermlands landskap. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 1 Junii 1842, p. v. t. e. m., 4 Elias Fries 1842 Svenska
93 Öfver vexternes namn. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Jonas Gustaf Sjöstrand, smålänning. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 11 Maji 1842 p. v. t. e. m., 2 Elias Fries 1842 Svenska
94 Öfver vexternes namn. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Johan Oscar Carlberg, af Östgötha landskap. reg. stip. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 18 Maji 1842, p. v. t. e. m., 3 Elias Fries 1842 Svenska
95 Systematisk förteckning på phanerogama växterna i Calmar stads närmaste omgifning. Akademisk afhandling, med vidterfarna Filos. Facultetens i Upsala tillstånd, /, I Carl Johan Moqvist 1848 Svenska
96 Adami Afzelii ... fungi Guineenses, quos ad schedulas et specimina inventoris, descriptos, venia ampl. fac. phil. Ups. præside mag. Elia Fries ... p. p. Carolus Mauritius Nyman Uplando-Roslagus. In audit. Gustav. die V Junii MDCCCXXXVII. H. p. m. s., Pars I Elias Fries 1837 Latin
97 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Jakob Östberg Östgöthe. Flodinsk stipendiat. på gustav. audit. d. 28 Maji 1836 e. m., 5 Elias Fries 1836 Svenska
98 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Hans Oscar Juel af Vermlands nation. på gustav. audit. d. 14 Junii 1836 f. m., 8:de och sista delen Elias Fries 1836 Svenska
99 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Pehr Engman norrlänning. Bergens. stipendiat. på gustav. audit. d. 11 Junii 1836 f. m., 7 Elias Fries 1836 Svenska
100 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Jacob Lundell af småländska samhället. på gustav. audit. d. 4 Maji 1836 e. m., 3 Elias Fries 1836 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.