Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrika Bremer 592 träffar

Titel Författare År Språk
81 Obrazki z ʾzycia domowego Fredrika Bremer 1855 Polska
82-83 Skizzen aus dem Alltagsleben - Nina : aus dem Schwedischen (flera utgåvor) Fredrika Bremer 1869 Tyska
84 Gesammelte dramatische Werke Bd 16, Katharina II. und ihr Hof Mutter und Sohn Die Engländer in Paris Charlotte Birch-Pfeiffer 1877 Tyska
85 Mor och son - skådespel i två afdelningar och fem akter, bearbetat efter Fredrika Bremers roman "Grannarne" Charlotte Birch-Pfeiffer 1846 Svenska
86 Nya teckningar utur hvardagslifvet 7, I Dalarna Fredrika Bremer 1845 Svenska
87-88 New sketches of every-day life - a diary together with Strife and peace (flera utgåvor) Fredrika Bremer 1862 Engelska
89 Nordstjernan - witterhetsstycken och poëmer 1844 Svenska
90 Fredrika Bremer - föregångare och förebild 2005 Svenska
91 Rimforsa 1957 Svenska
92 Hertha - "en vexel dragen på framtiden" 2017 Svenska
93-94 Barnaskrifter 1, Julafton och julottan (flera utgåvor) 1853 Svenska
95-96 Brefvet från Fredrika Bremer (flera utgåvor) 1887 Svenska
97 Fredrika Bremer's appeal to the women of the world to form a peace alliance - Reprinted from The Times of aug. 28th 1854 and issued by The Swedish National Council of Women Fredrika Bremer 1915 Svenska
98-99 Axel och Anna m.fl. teckningar ur hvardagslifvet (flera utgåvor) Fredrika Bremer 1911 Svenska
100 A California for women; better than silver and gold Fredrika Bremer 1851. Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.