Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2561 träffar

Titel Författare År Språk
81 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam I, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Jacobus Guilielmus Lagerstedt Suderm. Nericius. stip. Palmberg. In audit. Gustav. d. XXI Oct. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
82 Novitiarum florae Suecicae mantissa altera, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Gustavus Wilh. Sjöberg Smolandus. In audit. Gustav. die X Junii MDCCCXXXIX. H. a. m. s., IV Elias Fries 1839 Latin
83 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Franciscus Aug. Kalén Ostrog. In audit. Gustav. die. VII Junii MDCCCXLV. H. a. m. s., IX Elias Fries 1845 Latin
84 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Ericus Olaus Holmberg Norrl. In audit. Gustav. die. XI Junii MDCCCXLV. H. p. m. s., XI Elias Fries 1845 Latin
85 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Carolus Johannes Backman Norrl. In audit. Gustav. die. XI Junii MDCCCXLV. H. a. m. s., X Elias Fries 1845 Latin
86 Plantarum vascularium in regione Mæleri orientali-boeati sponte crescentium synopsis, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico p.p. Magnus Vilhelm Kalén Ostrogothus in audit. Gustav. die XIII Jun. MDCCCXLVIII h. p. m. s., II Elias Fries 1848 Latin
87 Flora Gevaliensis seu enumeratio plantarum circa Gevaliam sponte crescentium, qvam venia ampliss. facult. philos. Upsal. praeside Elia Fries ... p. p. Carolus Hartman Gestricio-Helsingus in Audit tomrum die XIII Nov. MDCCCXLVII. H. tomrum m. s., I Elias Fries 1847 Latin
88 Flora Gevaliensis seu enumeratio plantarum circa Gevaliam sponte crescentium, qvam venia ampliss. facult. philos. Upsal. praeside Elia Fries ... p. p. auctor Carolus Hartman Gestr.-Hels., stip. Piper. in audit. Gust. min. die tomrum Junii MDCCCXLVIII ..., III Elias Fries 1847 Latin
89 Genera hymenomycetum, quorum novam expositionem venia ampliss. fac philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Laurentius Petr. Laurell. Upl. Rosl. stip. Zedr. in audit. Gustav. d. XX April. MDCCCXXXVI. H. a. m. s Elias Fries 1836 Latin
90 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Arvidus Sundberg, Gottl Stip. Stjernecteutz. In audit. Gustav. die II Junii MDCCCXLII H. a. m. s., I Elias Fries 1842 Latin
91 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Davides Sjöstrand Smol. stip. reg. In audit. Gustav. die. IV Junii MDCCCXLV. H. p. m. s., VIII Elias Fries 1845 Latin
92 Elias Fries och de svenska växtnamnen - föredrag i Femsjö kyrka vid Föreningen Elias Fries' ättlingars möte i Femsjö den 10 juni 1978 Sigurd Fries 1981 Svenska
93 Novitiarum florae Suecicae mantissa altera, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Fredr. Widgren Ostrogothus. Stip. Hellvik. In audit. Gustav. die X Junii MDCCCXXXIX. H. a. m. s., III Elias Fries 1839 Latin
94 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Antonius Julius Lyth, Gottl Stip. Reg. In audit. Gustav. die II Junii MDCCCXLII H. a. m. s., II Elias Fries 1842 Latin
95 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Nicolaus Petr. Linder Smol. stip. Sjögr. In audit. Gustav. die. Dec. XVII MDCCCXLV. H. a. m. s., XIII Elias Fries 1845 Latin
96 Observationes criticæ plantas Suecicas illustrantes, quarum decadem primam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico publico examini modeste subjicit auctor Canutus Johannes Lönnroth Sud. Ner. stip. Thun. In audit. Botan. d. III Jun. MDCCCLIV. H. P. M. S Elias Fries 1854 Latin
97 Ruborum Sueciae dispositio monographico-critica quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Johannes P. Arrhenius Ostrogothus. stip. Palmaer. In audit. Gustaviano die. XXVI Oct. MDCCCXXXIX. H. a. m. s., I Elias Fries 1839 Latin
98 Flora Gevaliensis seu enumeratio plantarum circa Gevaliam sponte crescentium, qvam venia ampliss. facult. philos. Upsal. praeside Elia Fries ... p. p. Robertus Wilhelmus Hartman Gestricio-Helsingus in Audit Gust. min. die tomrum Junii MDCCCXLVIII. H. tomrum m. s., II Elias Fries 1847 Latin
99 Lichenes Scaniae, quorum enumerationem inchoatam venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Andreas Augustus Salander Ostrogothus. In audit. Gustav. d. XIV Maji MDCCCXXXVI. H. p. m. s., Topograph. stirp. Scanic. part. XVII Elias Fries 1836 Latin
100 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Aug. Schagerström Upl. Rosl. stip. Stiegl. In audit. Gustav. die. IV Junii MDCCCXLV. H. a. m. s., VII Elias Fries 1845 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.