Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
81 Dissertatio de medicina per incantationem, cujus partis posterioris primam sectionem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice disquirendam sistit Carolus Magnus Crælius, Smolandus. In Audit. Gust. Maj. d. IV April. MDCCXCII. H. A. M. S., p. 2 sect. 1 Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
82 Dissertatio de medicina per incantationem, cujus partis posterioris secundam sectionem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice disquirendam sistit Carolus Gustavus Wessman, Gestricius. In Audit. Gust. Maj. d. XIX Maji MDCCXCII. H. A. M. S., p. 2 sect. 2 Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
83 Dissertatio de medicina per incantationem, cujus partis posterioris tertiam sectionem, ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice disquirendam modeste offert Gustavus A. Juringius. In aud. Gust. min. die XIX. Jun. MDCCXCIII. horis a. m. solitis., P. 2 sect. 3 Jacob Fredrik Neikter 1793 Latin
84 Dissertatio de necessitate cultus publici, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu publico examini defert Olaus Kullberg, stip. Guthermuth. Gestricius, in audit. Gust. maj. d. XVII Dec. MDCCXCVI. Horis solitis Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
85 Dissertatio de necessitate terminorum technicorm (sic) in scientiis quam ... præside Mag. Jac. Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico exhibet Nicolaus Adamus Kjellén, stip. Steincour. Ostrogothus. In Audit. Gust. Maj. d. XX Dec. MDCCXCVI. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
86 Dissertatio de ordine spiritus sancti in Saxia de urbe, ejusque Xenodochiis, (Helge ands-hus). Quam, præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... . Publico examini offert Ericus Wennerholm, Gothoburgensis. In audit. Gust. maj. d. XVI Dec. MDCCXCI. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
87 Dissertatio de philosophia Hobbesii regibus populisque perniciosa. Quam ... præside ... Mag. Jac. Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Noréus, Stip. Stiegl. Uplandus. In Audit. Gust. maj. die IV Junii MDCCXCIV. H. C Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
88 Dissertatio de pictura per sonum, quam, ... præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Öhrström, Uplandus. In audit. Gust. maj. die X Junii MDCCXCVII. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
89 Dissertatio de satyris, quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... Pro gradu p. p. Petrus Ericus Ekelund, ... . In audit. Gust. maj. d. 28 Maji 1794. H. C Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
90 Dissertatio de situ Reidgothiæ. Cujus partem posteriorem ... præside ... Jac. Fredr. Neikter ... publico examini subjicit Petrus Amund Brandkula, Ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. XVII. Maji MDCCXCIV. H. C Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
91 Dissertatio de situ Reidgothiæ. Cujus partem priorem ... præside ... Jac. Fredr. Neikter ... pro gradu philosophico p. p. Gustavus Adolphus Winge ... Sudermannus. In audit. Gust. maj. d. X. Maji MDCCXCIV. H. C Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
92 Dissertatio de tolerantia diversarum religionum, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu exhibet stipendiarius Guttermuttianus Canutus Soilander, Roslagus. In Aud. Gust. d. VII. Junii MDCCLXXXVIII. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
93 Dissertatio de triplici significatione nominis Svithiod in historiis veterum Islandorum. - quam venia ampl. fac. philos. Upsal: Præside mag. Jac. Fr. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. et Skytt. reg. acad. litt. hum. hist. et ant. ut et reg. soc. scient. Ups. membro. Pro gradu publice defendet Jonas Wahlström, Wermelandus. In audit. Gust. maj. die 20 junii 1798. M. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
94 Dissertatio de usu linguæ Latinæ. Quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... p. p. Brynolph Hesselgren, Roslagus. In audit. eccles. d. 18 Nov. 1789. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
95 Dissertatio de usu, quem in litteris humanioribus præbent attributa moralia. Cujus partem I. ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... pro gradu philosophico publice examinandam offert Carolus Johannes Lundvall, stip. Nessel. Sudermannus. In Audit. Gust. Maj. d. IV Junii, MDCCC. H. A. M. C., d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
96 Dissertatio de varia in variis gentibus paterna potestate, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu exhibet Johannes Petrus Tidén, Ostrogothus, in Audit. Gust. Maj. d. XXI. Maji MDCCLXXXVIII. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
97 Dissertatio de vestigiis Hunorum in Svecia et aliis septentrionalibus regnis, quam, consent. ampl. facult. phil. Ups. præside mag. J. Fr. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. ord. et Skytt. Reg. acad. litt. hum. hist. et ant. membro, pro gradu publico examini proponit Samuel Törner, stip. Sleincourian. Ostrogothus. In audit. ecclesiast. d. XVIII. Maji MDCCXCI. horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
98 Dissertatio de veteri Finmarkia. - Quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Jac. Fr. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. et Skytt. reg. acad. litt. hum. hist. et ant. ut et reg. soc. scient. Ups. membro. Publice defendet Gustavus Adolphus Hallman, Nericus. In audit. Gust. maj. d. XII maji MDCCXCVIII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
99 Dissertatio de vini usu feminis Romæ interdicto, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico subjicit examini Johann. Ericus Agerberg, Roslagus. In Audit. Gustav. Maj. d. XIII Jun. MDCCLXXXIX. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
100 Dissertatio historica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem tertiam venia amplissimæ facult. philos. Upsal. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publice ventilandam sistit Laur. Fred. Kihlman ... In auditorio Gust. maj. d. XXVIII Feb. MDCCLXXXVII. H. a. m. s., d. 3 Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.