Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Bilberg 169 träffar

Titel Författare År Språk
81 Disputatio physiologica de odoratu qvam ... moderante ... Dn. Joanne Bilberg ... publico eruditorum examini modestè submittit Laurentius J. Bobergius W-Gothus, in auditorio Gustaviano majori ad diem 17 Jun. Anni MDCLXXXIV horis ante meridiem consuetis Johan Bilberg 1684 Latin
82 Disputatio pnevmatica de spiritibus finitis, quam ex consensu ampl. facult. philosophicæ in regia academia Upsaliensi sub præsidio ... Johan. Bilberg ... pro gradu magisterii in auditorio Gustaviano majori ad d. 23 Junij a. 1686 candido eruditorum examini submittit s.æ r.æ m.tis alumnus Andreas Tiliander, O Goth Johan Bilberg 1686 Latin
83 Disputatio thelogica, ex Articulo Aug. Confess. xviii - de Hominis libero arbitrio Johan. Bilberg 1715 Latin
84 Disputatio theologica, ex articulo Aug. confess. XVIII. De hominis libero arbitrio ... Johannis Billbergii ... in ... ordinis sacerdotalis consessu diebus XX. XXI. XXII. Junii, anni MDCCXV Johan Bilberg 1715 Latin
85 Disputationem de occultis qualitatibus consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publico bonorum examini submittit Gustavus Prosperius G. f. Ad diem 11 Maij Anni 1687 in audit. Gust. maj. horis solitis Johan Bilberg 1687 Latin
86 Disputationem hanc philosophicam de actionibus humanis invitis, consentiente amplissimo philosophorum ordine, in regia Svionum quæ ad Salam est academia illustri. Præside ... Joanne Bilberg ... in auditorio Gustaviano majore ad d. 15 Maij anni 1689 publicæ eruditorum censuræ subjicit Andreas Möller Abrah. fil. Holmiensis Johan Bilberg 1689 Latin
87 Disputationem philosophicam de virtute morali, ex consensu amplissimi ordinis philosophici in illustri Athenæo Upsaliensi sub præsidio, ... Joannis Bilberg ... ventilandam modeste proponit s.æ r.æ m.tis stipendiarius, Ericus Vigelius Wesm. In aud. Gustaviano majori ad d. 11 Decembris anni M. DC. LXXXVI Johan Bilberg 1686 Latin
88 Disputationem physicam de aeris phoenomenis sub respiratione ex consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in celebri ad Salam academia, præside ... Joanne Bilberg ... publicæ bonorum ventilationi exponit Michael Sollenius Angerm. In aud. Gust. maj. ad diem 23 Feb. anni M DC LXXXIX Johan Bilberg 1689 Latin
89 Dispvtatio metaphysica de ente rationis, qvam cum consensu amplissimæ facultatis philosoph: Vpsal. svb præsidio ... Johannis Bilberg ... publico candidorum examini modeste submittit Achatius Gåse Roslagius in auditorio Gustaviano majori ad d. 12 Maj. a. 1689 Johan Bilberg 1689 Latin
90 Dispvtatio philosophica de natura montivm: quam approbante veneranda facultate philosophica, in regia, quæ ad Salam est academia, præside ... Johanne Bilbergh ... pro honore philosophico consequendo examinandam proponit Jonas L. Emzelius in auditorio Gustaviano majori ad diem 7. Maji an. 1681 Johan Bilberg 1681 Latin
91 Dissertatio academica de anagnostis, quam permissu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsal. præside ... Joanne Bilberg ... publico examini submittit regius alumnus Petrus Kalckberner Norcopia Ostrogothus. In auditorio Gustaviano majori anno 1689. Maji. die IV Johan Bilberg 1689 Latin
92 Dissertatio academica de existimatione quam ... præside ... Dn. Joanne Bilberg ... pro gradu placido bonorum examini modeste submittit Petrus A. Daliin W. Gothus in auditorio Gustav. major. ad diem septemb. anno M. DC. LXIII Johan Bilberg 1683 Latin
93 Dissertatio academica, de natura sociali, quam ... Sub moderamine ... Dn. Jon. Bilberg ... Bonorum ventilationi modeste submittit Andreas S. Hielmberg Bahusia - West.Goth. In audit. majori Gust. horis ante meridiem consuetis d. tomrum Maji a. 1688 Johan Bilberg 1688 Latin
94 Dissertatio academica de paupertate qvam adprobante amplissima facultate philosophicæ in regia academia Upsaliensi sub præsidio ... Johannis Bilbergh ... placido bonorum examini modestè submittit ... Sveno B. Lyrell W.G. Wassboensi Ad diem 27 aprilis anni M. DC. LXXXI. in audit. Gustaviano majore horis ante meridiem consvesis Johan Bilberg 1681 Latin
95 Dissertatio de asylis autoritate amplissimi ordinis philosophici moderante ... Johanne Bilberg ... ad diem XXV Feb. anno adsertæ salutis M DC LXXXII in audit. Gust. publico examini oblata ab autore Gustavo Carlholm Vermelando Johan Bilberg 1682 Latin
96 Dissertatio ethica de bono & malo morali, qvam cum consensu & approbatione amplissimæ facultatis philosophicæ in regia ad Salam academia, præside ... Johanne Bilberg ... pro solito in philosophia honore publico eruditorum examini modeste submittit Johannes Tillæus Wesm. In auditorio Gustav. majori, ad d. 2. Decemb. anni M DC XXCII Johan Bilberg 1682 Latin
97 Dissertatio mathematica de linea. Qvam permissu & approbatione venerandæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi præside ... Johanne Bilberg ... publico examini submittit ... Sveno Joh: Bierchenius w gothus. In auditorio Gustaviano maj. ad d. 10 martij anno M DC LXXX III Johan Bilberg 1683 Latin
98 Dissertatio mathematica de novis in cœlo phænomenis, qvam ... præside ... Joanne Bilberg ... publico examini modestè submittit ... Johannes Tranhemius W-Gothus, in auditorio Gustaviano maj. ad d. 27 Januarii anno MDCLXXXIII Johan Bilberg 1683 Latin
99 Dissertatio mathematica de æquinoctiis qvam ... sub præsidio ... Dn. Joannis Bilberg ... in auditorio Gustaviano majori ad d. 24 novemb. a. M. DC. LXXXV horis ante meridiem solitis publicæ censuræ submittit pro gradu magisterii Matthias Eklund O-Gothus Johan Bilberg 1685 Latin
100 Dissertatio optica de umbra qvam ex consensu amplissimæ facultatis philosophicæ, in regia quæ ad Salam est universitate præside ... Johanne Bilberg ... publico examini subjicit Jonas Fernelius Werml. Ad diem 29 Aprilis anno M DC LXXXII in auditorio Gustaviano majore Johan Bilberg 1682 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.