Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 180982 träffar

Titel Författare År Språk
81-82 Regeringsformen och riksdagsordningen med sakregister, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen - i lydelse 1 januari 1983 (flera utgåvor) Sverige 1983 Svenska
83 Venskabs- og handels-tractat imellem hans majestæt kongen af Sverige og Norge paa den ene og hans majestæt keiseren af Persien paa den anden side - forhandlet og afsluttet i Paris den 17 november 1857, ratificeret i Stockholm den 2 marts 1858 og i Teheran i februar s. a. samt ratificationerne udvexlede i Constantinopel den 29 august 1859 = Traité d'amitié et de commerce entre sa majesté le roi de Suède et de Norvège d'une part, et sa majesté l'empereur de Perse de l'autre : fait et conclu à Paris le 17 novembre 1857, ratifié à Stockholm le 2 mars 1858 et à Téhéran au mois de février de même année, les ratifications echangées à Constantinople le 29 août 1859 1859 Norska
84 Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 2019 Okänt
85-86 Cybersäkerhet i Sverige 2020 - rekommenderade säkerhetsåtgärder (flera utgåvor) 2020 Svenska
87 Berättelse om hwad i riket och dess styrelse sig tilldragit sedan sista riksdag - gifven Stockholms slott å rikssalen den tomrum oktober 1859 1859 Svenska
88 Angående fördelning af Rikets ständers anslag till universiteten och tillämpnings-skolorna 1834 Svenska
89 Kongl. Maj:ts nådiga sanction till reglemente för Skånes enskilda bank 1856 Svenska
90-91 Ur svenska flottans minnen - dikter (flera utgåvor) Oskar, II, kung av Sverige och Norge 1858 Svenska
92 Copey eines Schreibens, so die Königin Christina ausz Schweden wegen jhrer Bekehrung an den König in Schweden ausz Jnsbrück gethan, den 8. Novemb. Anno 1655 Kristina, drottning av Sverige 1655 Tyska
93-94 Konstitutionsutskottets protokoll vid 1810, 1812 och 1815 års riksdagar (flera utgåvor) 1931 Svenska
95 Stormägtigste allernådigste konung! Martin Thunell 1818 Svenska
96 Lettre de Gustave II. roi de Svede au roi Louis XIII. pour du secours qu'il lui demande. Ecrite à Stralsond le 17. septembre 1630 1693 Franska
97-98 En samling dikter (flera utgåvor) Karl, XV, kung av Sverige och Norge 1863 Svenska
99 Ruthven correspondence - Letters and papers of Patrick Ruthven, earl of Forth and Brentford, and of his family: A. D. 1615 - A.D.1662 : With an appendix of papers relating to Sir John Urry Patrick Ruthven 1868 Engelska
100 Cum augustissimus ... Gustavus rex Suecorum, Gothorum, Vandalorumque ... una cum ... Friderico Adolpho ... ex itinere feliciter redux die VI. mens. May MDCCLXXI. his oris inqve his primum musis Gryphicis auspicatissimum indulgeret conspectum plausus, ut fas est, devotissimos testificari voluit sæ. ræ. majestati subjectissima acdemia Gryphiswaldensis interprete C. J. Kellman P. P Carl Johan Kellman 1771 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.