Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges läkarförbund 144 träffar

Titel Författare År Språk
81 Hälso- och sjukvårdens resursbehov år 2001-2003 Kåre Jansson 2001 Svenska
82 Angeläget om sjukvårdens villkor 1997 Svenska
83 Sjukvården och de sjukskrivna - kan pengarna användas bättre? Kåre Jansson 2003 Svenska
84 Jämställda läkare 1999 Svenska
85 Kost och hälsa 1991 Svenska
86 Läkaren i kvalitetsutvecklingsarbetet - några fackliga aspekter Jan Larsson 1997 Svenska
87 Läkare om alkohol - forskningsresultat och förslag till åtgärder 1982 Svenska
88 Läkare om våld - en programskrift om medicinska aspekter på våld, våldsverkare och våldsoffer 1998 Svenska
89 Läkares arbetsmiljö - en rapport från Läkarförbundets arbetsmiljögrupp 1988 Svenska
90 Opiatmissbruket i Sverige! 1979 Svenska
91-92 Handledning under läkares vidareutbildning - några riktlinjer och synpunkter (flera utgåvor) Ulf Schöldström 2000 Svenska
93 Svensk hematologi inför 90-talet - rapport om organisation och resurser för vård av hematologiskt sjuka patienter vid de internmedicinska klinikerna i Sverige 1993 Svenska
94-95 Värt att veta inför u-landsarbete (flera utgåvor) 1992 Svenska
96 Projektet DASIS ur facklig synvinkel 1987 Svenska
97 Sjukhusfunktion och sjukhusplanering - kurs i Stockholm den 25-26 september 1967 1967? Svenska
98 Den framtida läkararbetsmarknaden Sveriges läkarförbund 1980-1981 Svenska
99 Basdata och bedömningar - rapport 1988? Svenska
100 FAL-verksamheten 1975-82 - uppnådda resultat samt några utvecklingslinjer 1982 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.