Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: döf* 170 träffar

Titel Författare År Språk
81 Grunddragen af döfstumundervisningens utveckling i Sverige H. 7, Första tidehvarfvets tredje period : den gamla svenska skolan (1809-1839) A.F. Nyström 1908 Svenska
82 Inlägg i frågan om döfstumundervisningens ordnande Karl Magnus Palmkvist 1889 Svenska
83 Lärobok i svenska språket för döfstumma Karl Magnus Palmkvist 1892 Svenska
84 Reglemente för döfstumskolorna i tredje skoldistriktet 1891 Svenska
85 Biblisk historia för döfstumskolans lägre klasser Johan Östberg 1878 Svenska
86 Försök till salighets-lära för döfstumma Jakob Östberg 1866 Svenska
87 Förslag till ordnande af undervisn. för döfstumma Jehubba Blomkvist 1888 Svenska
88 Lefnadsteckning öfver Magnus Olsson, döfstum och blind Ossian Edmund Borg 1869 Svenska
89-90 Döfstumlärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade - en lärarutbildnings innehåll och rationalitetsförskjutningar (flera utgåvor) Lars-Åke Domfors 2000 Svenska
91 Om allmänna institutet för döfstumma å Manilla - Redogörelse för läsåret 1881 Ola Kyhlberg 1822-1889 Svenska
92 Lefnadsteckning öfver M. Olsson, döfstum och blind 1869 Svenska
93 Lefnadsteckning öfver Magnus Olsson, döfstum och blind - säljes till förmån för bemälde yngling 1869 Svenska
94 Nicholsons patenterde örontrummor återgifva hörseln åtde döfve 189-? Svenska
95 En blick på inspektionen i våra döfstumskolor Magn. Palmkvist 1887 Svenska
96 Reglemente för Institutet för döfstumma och blinda 1816 Svenska
97 Stadgar för institutet för döfstumma i Carlskrona 1865 Svenska
98-99 Underdånigt betänkande och förslag till döfstummeundervisningens ordnande (flera utgåvor) 1878 Svenska
100 Cateches, eller christendoms-lära i sammandrag, för döfstumma Philip Gustaf Anjou 1853 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.