Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
81 Erik Laxman - hans lefnad, resor, forskningar och brefvexling Wilhelm Lagus 1880 Svenska
82 Fredrik Wilhelm Rosenlew - 1831-1892 Hugo Lagus 1931 Finska
83 Klubbhöfdingen. - skådespel i fem akter Gabriel Lagus 1869 Svenska
84 Numismatiska anteckningar I, Historik öfver finska universitetets mynt- och medaljkabinett : Senare stycket Wilhelm Lagus uuuu Svenska
85 Elna Kiljander - arkitekt och formgivare Märta Lagus-Waller 2006 Svenska
86 Dissertatio metaphysica de repræsentatione originaria, principio cognoscendi ultimo, quam cons. ampl. fac. phil. Ab. præside M. And. Joh. Lago, phil. theor. prof. ord. Pro gradu publicæ censuræ offert Fredericus Bergbom, stip. Bilm. Ostrob. In aud. mathemat. d. I Junii MDCCCX. H. A. M. S Anders Johan Lagus 1810 Latin
87 Dissertatio de teleologiæ naturalis ad theologiam constituendam insufficientia. P. I. Quam cons. ampl. facult. philos. Aboëns. præside mag. Andr. Joh. Lago S. th. lic. & phil. theor. prof. ord. Pro gradu publicæ censuræ offert Nicolaus Petrus Holmström Vic. Sac. in Kelviå. In atrio biblioth. die XXVIII Junii MDCCCX. H. p. m. s Anders Johan Lagus 1810 Latin
88 De originariis naturæ humanæ initiis, facultatem appetendi respicientibus. P. I. Consent. ampliss. facult. philos. Aboens. præside Andr. Joh. Lago, philos. pract. prof. P. O. Ventilandam, pro gradu philosophico, exhibet Fredricus Adolphus Holm, stip. publ. Wiburgensis. In audit. philos. die XIV Decembr. MDCCCXIV. h. a. m. c Anders Johan Lagus 1814 Latin
89 Dissertatio de principio obsequii legibus et imperanti summo a cive præstandi; quam cons. ampl. fac. phil. Aboëns. Sub præsidio mag. Andr. Johannis Lagi, philos. pract. prof. ord. Pro laurea publico examini subjicit Ericus Gustavus Eneberg, Borealis. In auditorio medico die XIV Junii MDCCCXV. h. a. m. s Anders Johan Lagus 1815 Latin
90 Dissertatio de rationis in rebus ad religionem pertinentibus usu, cujus partem I. cons. ampl. fac. phil. Aboëns. Sub præsidio mag. Andr. Johannis Lagi, philos. pract. prof. ord. Pro laurea obtinenda publico submittit examini Carolus Gustavus Ottelin, stip. publ. Vib. nec non ad scholam cath. Aboëns. ruth. linguæ magister præp. In auditorio medico die XXIII Junii MDCCCXV. h. a. m. s Anders Johan Lagus 1815 Latin
91 Dissertatio academica de emendatione morali. Quam, cons. ampliss. facult. philos. Aboëns. Sub præsidio mag. Andr. Joh. Lagi, philos. pract. professoris P. & O. Pro gradu philosophico publice exhibet Fredricus Grönholm, V. D. min. Satacundensis. In auditorio philosophico die VII Octob. MDCCCXV. Horis a. m. consvetis Anders Johan Lagus 1815 Latin
92 Dissertatio academica, privatæ puerorum eruditioni præstare publicam, ostensura, quam, consent. ampliss. facult. philos. Aboëns, præside Andrea Johanne Lago, theol. doct. & philos. pract. profess. publ. & ord., imp. univ:is h. t. rectore, pro gradu philosophico, publicæ bonorum censuræ submittit Johannes Carolus Ebeling, stipend. publ. Ostrob. In auditorio, quod atrio, musicis athleticisque excenitiis dicato, adjacet, die XVI Junii MDCCCXIX. h. p. m. s Anders Johan Lagus 1819 Latin
93 Specimen academicum de observantia, quod cons. ampl. fac. phil. acad. Aboëns. præside Andr. Joh. Lago, theol. doct. philos. pract. prof. P. O. imp. ord. de S:t Wolodimiro in IV classe equite, pro gradu publico examini subjicit Isaacus Ahlholm, stip. publ. Wiburg., in auditorio philos. die VIII Dec. MDCCCXXI. horis a. m. consvetis Anders Johan Lagus 1821 Latin
94 Dissertatio de ratione vivendi scholæ Italicæ. Cujus partic. I, consensu ampliss. facult. philos. Aboënsis, præside doct. Andrea Joh. Lago, philosophiæ pract. prof. P. & O., imp. ord. de S:to Wolodimiro in IV cl. equ., pro summis in philosophia honoribus, publico examini modeste subjicit Daniel Lindh, stip. publ., Wiburg. In auditorio philos., die XXXI Maji MDCCCXXIII, h. a. m. s 1 Anders Johan Lagus 1823 Latin
95 Dissertatio de ratione vivendi scholæ Italicæ. Cujus partic. II, consensu ampliss. facult. philos. Aboënsis, præside doct. Andrea Joh. Lago, philosophiæ pract. prof. P. & O., imp. ord. de S:to Wolodimiro in IV cl. equ. Pro summis in philosophia honoribus, publico examini modeste subjicit Gustavus Rosell, stip. publ., Ab. In auditorio philos., die XXXI Maji MDCCCXXIII. h. p. m. s 2 Anders Johan Lagus 1823 Latin
96 Dissertatio de ratione vivendi scholæ Italicæ. Cujus partic. III, consensu ampliss. facult. philos. Aboënsis, præside doct. Andrea Joh. Lago, philosophiæ pract. prof. P. & O., imp. ord. de S:to Wolodimiro in IV cl. equ., publico examini modeste subjicit Gabriel Geitlin, stip. publ., Borea-Fenno. In auditorio philos. die XXI Junii MDCCCXXIII, H. VIII & sqq. a. m 3 Anders Johan Lagus 1823 Latin
97 De amore in Deum dissertatio philosophica. Pars prior, quam, præside doct. Andrea Joh. Lago, philosophiæ pract. prof. P. & O. ordinis de St. Wolodimiro in IV classe equite, pro summis in philosophia honoribus publico examini modeste subjicit Petrus Ticklén, V. D. M. apolog. scholæ triv. Ulaburg. In audit. philos. die XV Martii MDCCCXXIII. h. a. m. s Anders Johan Lagus 1823 Latin
98 Dissertationis theologicæ de justo ex fide vivente Rom. I: 17, Gal. III: 11, Hebr. X: 38, Coll. Habac. II: 4. Pars posterior, theologica, quam, cons. max. rev. facult. theol. Ab., præside doct. Andrea Johanne Lago, theol. prof. publ., ord.; fac. theol. h. t. dec. imp. ord. de S:to Wolodimiro in IV:ta cl. equite, publicæ disquisitioni submittit Johannes Ludovicus Runeberg, Ostrobottniensis. In auditorio theol. die XVII Junii MDCCCXXVI. h. a. m. c 2 Anders Johan Lagus 1826 Latin
99 Åbo hofrätts historia intill den 12 nov. 1823, då Hofrätten firade sin andra secular-fest D. 1 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1834 Svenska
100 Granskning af originalkonceptet till Jesper Mattsson Krus' förteckning öfver finska adelns gods år 1618 - Förteckning öfver anonyme författare i äldre årgångar af Åbo tidningar Wilhelm Lagus 1871 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.