Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: nattward 84 träffar

Titel Författare År Språk
81 Then så kallade tyska theologia, thet är en mycket kostelig och ädel book, huru man rätt förstå skal, hwad Adam och Christus är: och huru Adam uti osz dö, och Christus uti osz lefwa skal. =Anon=. Anno 1617. i Upsala af trycket utgången - uppå kongl. maj:ts högtbetrodde man och ståthållare öfwer Upsala och thes lähn, then ädle och wälbördige herr Christoffer von Wernestedt til Vthåla, uplägning och bekostnad: och på wårt tungomål afsatt och förswenskat, af Ægidio Aurelio : Upsaliensi, men nu därsammastädes med egen bekostnad å nyo uplagd af Johan Henrich Werner, kongl. maj:ts så ock Upsala academiæ typogr. Åhr 1718 Johann Tauler 1718 Svenska
82 Tal wid skriftermål, innehållande nödiga ärindringar för nattwards-gäster. I wälmening til upbyggelse utgifne af Nils Johan Sundius ... Lund 1794. Trykt hos prof. Joh. Lundblad Nils Johan Sundius 1794 Svenska
83 A A b c ... f ff ... s ss sz ... x y z. Jesus. A B C ... X Y Z. Vocales. a e i o u, å ä ö ü ij y. Consonantes. b c ... x z 1710 Svenska
84 Christeligh vthi Gudz ord wälgrundat berättelse, om the fyra förnemlige stycker aff wår christelige lära Balthasar Mentzer, d.ä 1626 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.