Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: rudling 120 träffar

Titel Författare År Språk
81 Sanfärdige och märckwärdige berättelser om ett par christelig-ächta folcks bedröfweliga och ganska ymkeliga tilstånd, then enas uti lekamliga och then andras uti andeliga måtto. =(Rubr.)=/(Rydling.) =S. impr.= Johann Georg Rüdling 1742 Svenska
82 Utveckling och utvärdering av fältmetoder för bestämning av ammoniak i luft - Development and evaluation of field methods for determination of ammonia in air 1983 Svenska
83 Mätning av kemiska luftföroreningar Bil. 9, Behovet av forskning och utveckling inom området automatiska analyssystem för övervakning av luftföroreningar - kartläggning och behovsanalys Arbetarskyddsfonden 1980 Svenska
84 Utformning av de logistiska aktiviteterna för butikslös handel för dagligvaror Fredrik Bertilsson 1997 Svenska
85 Tillsatsmedel i eldningsoljor - etapp 2 = Additives in fuel oils : phase 2 Jonas Dyrke 1997 Svenska
86 Emission av organiska föreningar vid kommunal avfallsförbränning - Emission of organic substances from municipal waste incinerators Bengt Ahling 1980 Svenska
87 Föremål inom arbetarrörelsen Margareta Bergstrand 1978 Svenska
88 Jämförelse mellan salix och skogsbränslen ur förbränningsteknisk synpunkt - studier av bäddförbränning = Combustion properties of a fuel bed : a comparison of energy coppice and forest wood chips Jenny Larfeldt 1997 Svenska
89 Kemiska hälsorisker vid träimpregnering - en kartläggning av förekommande impregneringsmetoder och -medel Gunnar Rosén 1980 Svenska
90 Afrikanska sagor - berättade på Haifainstitutet 1966 Svenska
91 Afrikanska sagor berättade på Haifainstitutet 1966 Svenska
92 Utveckling av en diffusionsprovsamlare för absorption av gasformiga luftföroreningar i vätska Bengt-Olov Hallberg 1987 Svenska
93 Bestämning av klor och klordioxid i luft med diffusionsprovtagare Eva Björkholm 1989 Svenska
94 The South East to AD 1000 Peter Drewett 1988 Engelska
95 Assessment of fuel washout in LWRs - new methodologies Tor Ingemansson 2004? Engelska
96 Zirconium in the nuclear industry - thirteenth international symposium 2002 Engelska
97 Bestämning av klor och klordioxid i luft med provtagning i tvättflaska och jonkromatografisk analys Eva Björkholm 1988 Svenska
98 Utvärdering av aktiva och passiva metoder för personburen mätning av kvävedioxid i industrimiljö - Evaluation of active and passive field methods for personal sampling of nitrogen dioxide in industrial environments May Hultengren 1985 Svenska
99 A strain-based clad failure criterion for reactivity initiated accidents in light water reactors Lars Olof Jernkvist 2004 Engelska
100 Archaeology of the Ouse Valley, Sussex, to AD 1500 - a tribute to Dudley Moore and Archaeology at Sussex University CCE 2016 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.