Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: student i lund 1970 1566 träffar

Titel Författare År Språk
81 Demokratisk danning i skolen uuuu-uuuu Okänt
82 Vold i nære relasjoner uuuu-uuuu Okänt
83 Psychology for teachers - purposive behavior, the foundation of learning Ellsworth Collings 1930 Engelska
84 Psychology and the social order - an introduction to the dynamic study of social fields J. F. (Junius Flagg) Brown 1936 Engelska
85 Kreative erhverv i Norden Nordic Council of Ministers uuuu-uuuu Okänt
86 Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden Anne Kirketerp uuuu-uuuu Okänt
87 Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden Heidi Nilsson uuuu-uuuu Okänt
88 I viaggi di Veniamin uuuu-uuuu Okänt
89 O povo português I uuuu-uuuu Okänt
90 Medicina, màgia i religió uuuu-uuuu Okänt
91 1970 IEEE Electromagnetic Compatibility Symposium Record uuuu-uuuu Okänt
92 South Asian Atlantic Literature, 1970-2010 (Edinburgh Studies in Transatlantic Literatures) Ruth Maxey 2011 Okänt
93 A Time Bomb Lies Buried - Fiji's Road to Independence, 1960-1970 Brij Lal V. 2008 Engelska
94 Data Base Design Techniques I uuuu-uuuu Okänt
95 Symposium of Plato Platon 20uu Engelska
96 Several Complex Variables II Maryland 1970 John Horváth 1971 Engelska
97 Information Society (i-Society), 2011 International Conference on uuuu-uuuu Okänt
98 Information Society (i-Society), 2013 International Conference on uuuu-uuuu Okänt
99 Information Society (i-Society), 2014 International Conference on uuuu-uuuu Okänt
100 2015 IEEE Student Conference on Research and Development (SCOReD) uuuu-uuuu Okänt

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.