Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 204 träffar

Titel Författare År Språk
81 The minerals of the silver mines of Hällefors Nils Sundius 1966 Engelska
82 Interglacialfyndet vid Långsele Nils Sundius 1948 Svenska
83 Über den sogenannten Eisenanthophyllit der Eulysite Nils Sundius 1932-1935 Tyska
84 Gudz barnas bästa deel, genom en christeligh lijk-sermon, då den fordom edle och wälborne, nu i Gudi salige fru Fr. Bärta Hardebou, den edle och manhafftige Hr. Nanno Bechmans, kongl. maytz: tienares och wälbestälter qwartermästares under wälborne Hr. öfwerstens Alexander Strömbergz regimente, och wälb: Hr. major Ridderschantz compagnie, för detta kiereste maka, uthi en högförnäm försambling, lembnade sin döda krop jorden i Skiperslöfz kyrckia den 10 julii 1695 af den 73 psalmens 25 och 26 werser, i enfaldighet framstäld af Johanne Sundio, past. i Åsom och Skiperslöf Johannes Sundius 1695? Svenska
85 Lessus, ad tumulum serenissimæ & potentissimæ principis Udalricæ Eleonoræ, svecorum, gothorum vandalorumque &c. &c. reginæ, nec non Hassiarum landgraviæ &c. &c. quæ pie, placide & beate obdormivit die 24 novemb. MDCCXLI, exuviis inde - ad d. 1 decemb. anni sequentis, regali pompa, terræ suæ redditis, devotissima pietate mœstissimaque editus â Johanne Sundio. Arosiæ, ex. officina Pet. Devall, reg . consist, & gymn. typog Johannes Sundius 1742 Franska
86 Oratio panegyrica, in fausta ac læta auspicia imperii feliciter suscepti a serenissimo augustissimoque principe, Adolpho Friderico, d.g. svecorum, gothorum vandalorumque rege coronato &c. &c. &c. musarum Arosiensium nomine, in auditorio - gymnastico majori, ad d. XXVI. novemb. a. MDCCLI. Devotissime habita a Johanne Sundio ... Arosiæ, typis Joh. L. Horrn, reg. consist. & gymn. typogr Johannes Sundius 1751 Latin
87 Oratio parentalis, in funere reverendissimi ac s.s. theol. doctoris, dn. Andreæ Kalsenii, per Westmanniam & utramque Dalekarliam episcopi eminentissimi, ut et gymnasii scholarumque per dioecesin ephori adcuratissimi, proximo ab exseqviis die, sc. 20 febr. a. MDCCLI, corona perfreqventi, in auditorio majori Arosiæ habita â Johanne Sundio ... Arosiæ. P. Devalls änka eller J.L. Horrn. Johannes Sundius 1751 Latin
88 Berggrundskarta över stockholmstrakten - Skala 1:50 000 Nils Sundius 1948 Svenska
89 Felspar and its influence on the reactions in ceramics during burning Nils Sundius 1960 Engelska
90 H.E. Johansson in memoriam Nils Sundius 1932 Engelska
91 Läro-bok i christendomen, lämpad efter Doct. Lutheri mindre cateches Nils Johan Sundius 1798 Svenska
92 Om amfibolitgångarna i trakten av Valdemarsvik-Skrikerum samt deras relationer till urgraniternas bergarter - med 9 fig. i texten Referat: Ueber die Amphibolitgänge Nils Sundius 1925 Svenska
93 Der Staubinhalt einer Asbestosislunge und die Beschaffenheit der sogenannten Asbestosiskörperchen Nils Sundius 1937 Tyska
94 Ueber die spaltentektonischen Verhältnisse der Gegend südöstlich vom Valdemarsvik im südöstlichen Schweden - mit 1. Textfig. und 1. Tafel Nils Sundius 1928 Tyska
95 Zur Frage der Albitisierung im Kirunagebiet Nils Sundius 1916 Tyska
96 Landtbruks-arkitektur - en samling af till en del redan utförde byggnader på landet...componerade och ritade Peter Georg Sundius 1858-1859 Svenska
97 Lantbruks-arkitektur - en samling af till en del redan utförde byggnader på landet Peter Georg Sundius 1858-1859 Svenska
98 Oratio de conjugio in genere et coelibatu clericorum in specie Abraham L. Sundius 1669 Latin
99 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Johann Jakob Hess 1814-1815 Svenska
100 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 1, Förra delen. 1814. viii, 48, 549 s., s. 560-654 =(s. 653 opag. rättelser) Johann Jakob Hess 1814 Okänt

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.