Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
81-82 Underdånigt utlåtande med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m (flera utgåvor) Sverige 1922 Svenska
83 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1911. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Kommittébetänkanden, utredningar m. m 1911 Svenska
84 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1913 Samling 2 Avd. 2 Bd 4, Kommittébetänkanden m. m 1913 Svenska
85 Underdånigt utlåtande med förslag till förordningar angående skattefri sprit samt vissa alkoholhaltiga preparat m. m Sverige 1917 Svenska
86 Underdånigt utlåtande avgivet den 29 september 1938 över Byggnadsindustrisakkunnigas betänkande 1938 Svenska
87 Underdånigt utlåtande i frågan om en ny organisation av tullverket 1823 Svenska
88 Underdånigt utlåtande till Kongl. maj:t angåeende barnhusets financiella ställning 1851 Svenska
89 Kungl. Statskontorets underdåniga utlåtande den 22 juni 1905 angående 1902 års löneregleringskommittés underdåniga betänkande rörande Statskontoret Sverige 1905 Svenska
90 Skogsstyrelsens underdåniga utlåtande angående Norrländska skogskomiténs betänkande och förslag rörande skogsväsendet i de norra länen Sverige 1872 Svenska
91 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1889. Samling 2. Afd. 2, Komitébetänkanden m. m 1889 Svenska
92 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1918. Samling 2. Avd. 2. Bd 10, Den lägre tekniska undervisningens ordnande, 2: Den lägre teknniska undervisningen i Sverige; 3: D:o i utlandet. Kommerskollegii utlåtande ang. den lägre tekniska undervisningens ordnande 1918 Svenska
93 Förvaltningens af sjöärendena underdåniga utlåtande den 13 juni 1876 öfver i nåder förordnade kommitterades underdåniga betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för nämnda embetsverk Förvaltningen af sjöärendena 1876 Svenska
94 Medicinalstyrelsens underdåniga utlåtande öfver särskilde komiterades förslag till lasarettsstadga, sjukstugestadga och reglemente för lasarettsläkarnes pensionskassa Sverige 1901 Svenska
95 Underdånigt utlåtande af comiterade för undersökning af tjenlig byggnadsplats för ett national-museum 1845 Svenska
96 Underdånigt utlåtande af Kammar- och Kommers-kollegierna angående de vilkor, hvarunder tackjernsskatten i de priviligerade bergslagerna må kunna upphöra m.m - 31 december 1867 1868 Svenska
97 Underdånigt utlåtande i frågan om tillgodogörande af kronan tillhörig vattenkraft i Göta älf vid Trollhättan Sverige 1905 Svenska
98 Kammarkollegii underdåniga utlåtande öfver särskilda komiterades den 9 juni 1875 afgifna underdåniga betänkande och förslag till lönereglering m. m. för Kammarkollegium Sverige 1877 Svenska
99 Statskontorets underdåniga utlåtande öfver särskilda komiterades den 11 november 1875 afgifna underdåniga betänkande och förslag till lönereglering m. m. för Statskontoret Sverige 1876 Svenska
100 Underdånigt utlåtande med förslag till lag om vissa åtgärder till främjande av arbetsfred Sverige 1916 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.