Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: uppståndelse 104 träffar

Titel Författare År Språk
81 Kristi lefnad - eller vår Herres och Frälsares lära, underverk, död, uppståndelse och himmelsfärd Ellen Gould Harmon White 1893 Svenska
82 Kristi lefnad, eller vår herres lära, underverk, död, uppståndelse och himmelsfärd Ellen Gould Harmon White 1888 Svenska
83 Ry.: Voskresenie Christovo - (So svedskago, iz Dal'grena.) Orig:s titel: Christi uppståndelse. Övers. av V.Golovin. Carl Fredric Dahlgren <S.a.> Okänt
84 Jesus - vad vet vi om hans liv? : vad kan vi tro om hans uppståndelse? James D. G. Dunn 2018 Svenska
85 Vägen över Golgata - studier över Jesu lidande, död och uppståndelse enligt Markus evangelium kapitel 14-16 Sven Nästesjö 1973 Svenska
86 Voskresenie - Uppståndelse .Roman 1889-1890, 1895-1896, 1898-1899. Illjustracii L.O.Pasternaka. Illustr. Lev Tolstoj 1937 Ryska
87 Kristi lefnad; eller Vår Herres och Frälsares lära, underverk, död, uppståndelse och himmelsfärd Ellen Gould Harmon White 1886 Svenska
88 Uppståndelse-Predikan i Malmö S:t Pauli kyrka 24:e sönd. eft. tref. 1915 Jöns Nilsson Werner 1915 Svenska
89 Hjortfots sista färd - en bok om en äventyrares död, begravning, uppståndelse och slutliga färd till de sälla jaktmarkerna John A Wærner 2014 Svenska
90 Staaffpolitikens bankrutt och spegelfäkteriet med den konstitutionella konflikten - En glänsande och bitande vidräkning. Staaff stod vid Rubikon - nu sjunken så att ingen uppståndelse gifves Berndt Hasselrot 1914 Svenska
91 Berättelser om Jesus ur Nya testamentet inom ramen av att Rufus berättar för Joram om Jesu verksamhet, död och uppståndelse - ett försöksmaterial för undervisning i religionskunskap i grundskolan utarbetat inom FöRe-projektet, Försök Religionskunskap vid Högskolan i Karlstad Ingrid Emanuelson 1993 Svenska
92 Resurrection - a novel Lev Tolstoj 1900 Engelska
93 Wårs Herras Jesu Christi pina och vpståndelse såsom thetta aff alla fyra euangelisterna är vthdraghet. Item huru man må gudeliga betrachta samma wårs Herras pino och vpståndelse. Een liten vnderwijsning stelt på rijm Olaus Petri 1556 Svenska
94 Evangelierna och epistlarne, jemte de twänne årgångarne nya predikotexter på alla sön- och helgdagar samt historien om Jesu lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd Per Vilhelm Bergstrand 1864 Svenska
95 Der Ostermorgen, Oratorium von Tiedge und Neukomm. Påskmorgonen, oratorium till förhärligande af Jesu Christi uppståndelse, af Tiedge och Neukomm; öfversatt af Dorothea Dunckel. Götheborg, tryckt hos Sam. Norbreg ! , 1825 Christoph August Tiedge 1825 Tyska
96 Gudeliga betraktelser, öfwer de trognas saliga död. Om deras själars himmelsfärd, och huruledes de af englarne föras i det himmelska paradiset. Om de trognas döda kroppar och hwilokamrar. Om de trognas frögdefulla och glada uppståndelse - Om de trognas obeskrifliga härlighet och frögd på den stora domsens dag, och i alla ewigheter. Jönköping, 1819, tryckte hos direktören J.P. Lundström 1819 Svenska
97 Några frågor om wår milde frälsare Jesu Christi födelse, lidande, död och uppståndelse, genom hwilka christeliga föräldrar, och de som äro uti föräldrars ställe dageligen kunna underwisa sina barn, samt sig sjelfwe til upmuntran och - påminnelse, af hwad wår milde frälsare Jesus Christus osz gjort och bewist hafwer. Gud förläne dertill sin milda nåd och wälsignelse för Jesu skull allena Amen. Linköping 1827; Axel Petre 1827 Svenska
98 Några frågor om wår milde frälsare Jesu Christi födelse, lidande, död och uppståndelse, genom hwilka christeliga föräldrar, och de som äro uti föräldrars ställe dageligen kunna underwisa sina barn, samt sig sjelfwe til uppmuntran och - påminnelse, af hwad wår milde frälsare Jesus Christus osz gjort och bewist hafwer. Gud förläne dertill sin milda nåd och wälsignelse för Jesu skull allena. Amen. J.P.S.B. Till trycket befordrade af J.K.B. Jönköping, 1828, tryckte hos : direktören J.P. Lundström 1828 Svenska
99 Nicodemi evangelium om vår herres och frälsares Jesu Christi lidande och död, nedstigande till hellvetet samt uppståndelse på den tredje dagen; jemte några vår frälsares Jesu Christi tal och språk, som väl icke anföras af evangelisterna - men finnas hos andra trovärdiga skriftställare. Öfversättning af Pehr Tolleson. Stockholm, 1818, hos Zacharias Haeggström 1818 Svenska
100 Något i anledning af hr Barthels tillämnade andliga orgel-musik i Götheborgs domkyrka måndagen d. 7 mars 1825, kl. 11 f.m., då påskmorgonen, oratorium till förherrligande af Jesu Christi uppståndelse, kommer att gifwas; eller något - både till dem, som äro för och mot denna musik. Götheborg, tryckt hos L. Torbjörnszon, 1825 1825 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.