Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1190 träffar

Titel Författare År Språk
1021 Ngươi lư hanh không đôn đôc - truyên dai : ai tinh xa hôi thơi đai Văn Phan 1999 Vietnamesiska
1022 Christendomens gudomeliga kraft och tröst uti dess älskares hjertan. Betraktad då enke-fru majorskan ... Beata M. Ehrenborg, född Tham, blef begrafven i Refvinge kyrkogård den 28 julii 1809 af A.P. Aurelius. ... Lund, tryckt hos direct - Carl Fr. Berling Anders Peter Aurelius 1809 Svenska
1023 De indole et principio ethicæ Hegelianæ disputatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Elias Augustus Carlsten ... et Casp. Tham nob. Vestrog. stip. Soll. In audit. Gust. die IX Mart. MDCCCXLII h. a. m. s., p. prior Elias August Carlsten 1842 Latin
1024 Aeschines Atheniensis ad Philippum Macedoniæ regem legatus. Dissertatio quam ... præside Mag. Vilhelmo Frid. Palmblad ... pro gradu philosophico ... auctor Carolus Vilhelmus Aug. Tham nob. Ostrogothus stip. ord. eqv. in Audit. Gustav. die XXVIII Maji MDCCCXXXVI. H. P. M. S Vilhelm Fredrik Palmblad 1836 Latin
1025 Alfhild Tamm - 16 maj 1876 - 1 november 1959 : kort skildring av hennes liv och verk Märta Tamm-Götlind 1973 Svenska
1026 Orbis arctoi, imprimisqve regni Sveciæ nova & accurata descriptio Andreas Bureus 1631 Latin
1027 Tal, hållit, för sällskapet, Gamle gjöther, i Wenersborg den 6 junii 1778. Af Otto Hendric de Frese, assessor Otto Henric de Frese 1778 Svenska
1028 De ileo theses disputationis medicae, quas, cum Deo, sub praesidio ... Dn. Danielis Sennerti ... publico examini subiicit Joh. Georgius Pelshofer, Graeciensis Styrus. Ad diem 17 maii Daniel Sennert 1622 Latin
1029 Sorgbrev, Leijonhufvud, Gustaf, 1701-1794. Tilkännagifves konungens tro-man general majoren och riddaren af dess Kongl. Svärds orden högvälborne friherre herr Gustaf Leijonhufvuds död, som timade på dess sätesgård Vårsta den 18 martii 1794 kl. 6 aftonen. Han var född den 3 augusti 1701, har således lefvat 92 år, 6 månader, 15 dagar 1794 Svenska
1030 De duumviris ecclesiae Svecanae J. O. Wallin & F. M. Franzén illustrissimis et concilionatoribus sacris et poetis. Dissertatio, quam ... p. p. mag. Fredr. Aug. Thavenius ... et Laur. Georg. Helén ... in aud. Gustav. die XIV jun. MDCCCXLVIII h. p. m. s Fredrik August Thavenius 1848 Latin
1031 Afhandling om skattskyldig jords minskning hvilken med den vidtlagfarna juridiska facult. i Ups. bifall af Sven Themptander ... samt Gustaf Norén af westgötha landskap underkastas offentelig pröfning på gustavianska lärosalen den 22 maji 1811 kl. 10 f. m Sven Themptander 1811 Svenska
1032 Om intekning för obetald köpeskilling, XI:2 JB. Akademisk afhandling, som, med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke, af Sven Themptander ... och Carl Axel Bergsten af Södermanlands och Nerikes nation. Underkastas offentlig granskning i gustavianska lärosalen d. 12 jun. 1815. på vanlig tid f. m Sven Themptander 1815 Svenska
1033 Dissertatio de fide testium cujus partem primam ... p.p. Sveno Themptander ... et Andreas Salvèn vestrohothi. In audit. Gustav. die XIV jun. MDCCCXXIII P. 1 Sven Themptander 1823 Latin
1034 Dissertatio de fide testium cujus partem secundam ... p.p. Sveno Themptander ... et Carolus Thunborg vestrohothi. In audit. Gustav. die XIV jun. MDCCCXXIII P. 2 Sven Themptander 1823 Latin
1035 Frågesport om djur och natur Odd Bruce Hansen 1984 Svenska
1036 De inspiratione scripturæ sacræ dissertatio cujus partem secundam ... Mag. Jonas Christianus Tharsell ... et Gustavus Leonhardus Carlsson Ostrogothi in Audit. Gustav. die XI Mart. MDCCCXXXIX. H. A. M. S d. 2 Jonas Christian Tharsell 1829 Latin
1037 Decalogus Hebraicus ex Arabica dialecto illustratus. Cujus partem tertiam venia ampl. facult. phil. Upsal. publico examini modeste subjiciunt mag. Abrah. Thorberg stipend. Björnståhl. et Laurentius Lindien, Sudermanni. In auditorio Gustaviano majori d. 5 Junii 1783 Abraham Thorberg 1783 Latin
1038 Dissertatio sistens cautelas ad certum vitæ genus eligendum, quam ... publicæ censuræ exhibent mag. Olav. Thavenius ... et Israel Molin, nericius. In audit. Gust. maj. die XIV nov. MDCCLXXXVII Olof Thavenius 1787 Latin
1039 De poësi homerica commentatio, cujus specimen I. ... publico examini subjiciunt mag. Abraham. Thorberg ... et Magnus Boman, stip. Ness. sudermannus. In auditorio Gustaviano majori d. 28 octobr. 1786 P. 1 Abraham Thorberg 1786 Latin
1040 Antiquarische Untersuchung der unweit Tondern gefundnen goldnen Hörner, von P. E. Müller, öffentlichem Lehrer der Gottesgelahrtheit an der Universität zu Kopenhagen, eine gekrönte Preisschrift aus dem Dänischen übersetzt von W. H. F. Abrahamson, Lehrer der königl. dänischen Land- und Artillerie-Kadetten. Mit Fünf Kupfern Peter Erasmus Müller 1806 Tyska

Förra sidan 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.