Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1165 träffar

Titel Författare År Språk
1041 Hāwī pa yāng Lars Klinting 2564 2021 Thailändska
1042 Quæ fuerit educandi ratio Romanorum ante libertatem amissam adumbrata descriptio Lars Fredrik Kumlin 1840 Latin
1043 Carmina suecana latine reficta Theodor Linder 1842-1847 Latin
1044 D. D. Carmen Deborae, quod in libr. jud. cap. v. continetur triumphale, suethica versione notisque critico-philologicis illustratum - Dissertatio Academica, cujus partem proirem, consensu ampl. facult. philos. Upsal. ac praeside mag. Henr. Gerh. Lindgren ... pro exercitio disputaturus p. p. auctor Carolus Matthias Adolphus Stenhammar Ostrog. stip. Flodin. In Auditorio Gustav. die XIV Novembris MDCCCXL. H. P. M. S Henrik Gerhard Lindgren 1840 Latin
1045 Om åkerlagar 1 Jacob Lundell 1841 Svenska
1046 Moschi, bucolici poëtæ, tertium, quod Epitarios Biōnos inscribitur, idyllion - Græce et Suetice. Diss. Præ s.V. F. Palmblad, Resp. auctor Otto Maur. Hommerberg. Moschos 1842 Latin
1047 De authentia scriptorum Jesajanorum disquisitio Oscar Erhard Rabe 1841 Latin
1048 Anmärkningar vid præmisserna till Kants system - med vidtberömda Phil. Facultetens tillstånd, under inseende af mag. E. Aug. Schröder Erik August Schröder 1839 Svenska
1049 Contentio inter animam et corpus. Rhytmi Suethici e codice manuscripto Bibl. regiæ Holm. Quos ... præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico edidit Carolus Gustavus Modigh Smolandus. A sacris. In audit. Gustav. die VI Jun. MDCCCXLII. h. a. m. s Johan Henrik Schröder 1842 Latin
1050 Vladimir Magnus - poema Stagnelianum latine carmine refictum Erik Johan Stagnelius 1840-1842 Latin
1051 Svidae Historica - caeteráque omnia que ulla ex parte ad cognitionem rerum spectant, solis uerborum explicationibus (quæ quidem in uulgatis lexicis passim extant) prætermissis Suidas 1564 Latin
1052 In concipienda pulchri imagine quid per se valeat phantasia disquisitio quam venia ampl. facult. philos. upsal. ... Carolus Eduardus Zedritz ... et Carolus Emilius Söderström vestmanno - dalec. stip. nessel. in audit. gustav. die XXVII Oct. MDCCCXLI. h. a. m. s. P. I Carl Edvard Zedritz 1841 Latin
1053 Tid, tålamod och hårt arbete för nytänkande i skogen - Fallrapport (Domänverket, Stockholms skogsförvaltning) Pernilla Romare 1995 Svenska
1054 Computus ecclesiasticus, inrättad så väl efter den gamla som nya stylen, samt det förbättrade, och hos oss i Sverige brukeliga calendarium Nils Schenmark 1780 Svenska
1055 Dēmosthenous logoi, kai prooimia dēmēgorika, kai epistolai, syn tais exēgēsesin ōphelimōtatais, tou Oulpianou rhētoros, tē tōn palaiōn antigraphōn basilikōn epikouria auxētheisais kai diorthōtheisais, dia philoponias, kai epimeleias tou Goulielmou Moreliou, typographou basilikou. Ek Bibliothēkēs basilikēs. Proetethē bios Dēmosthenous, kai alla polla, pros ton tou autou rhētoros bion anēkonta, ek sychnōn syngrapheōn syllechthenta. Elenchos tōn logōn kai prooim. dēmēgorikōn, kai epistolōn, meta ta prolegomena tou Oulpianou Demosthenes 1570 Grekiska, klassisk (-1453)
1056 Oratio panegyrica in auspicatissimum natalem serenissimi principis Gustavi, regni sviogothici principis hereditarii, quam, jussu et nomine consistorii Scarensis, in auditorio lycei majori die XXI novembr. MDCCXCIX, dixit Olavus Andr - Knös ... Scaræ, typis F.J. Leverentz, 1799 Olof Knös 1799 Latin
1057 Aristophanous Kōmōdiai ennea meta scholiōn pollōn palaiōn kai panu ōphelimōn ... Aristophanis Comoediae novem cvm commentariis antiqvis admodum utilibus duæque sine commentarijs Aristofanes 1547 Grekiska, klassisk (-1453)
1058 Collegium politicum facili ... methodo per tractatum Johann Avenarius 1622 Latin
1059 Biblia German not after 1474 Tyska
1060 Juris och oeconomiæ adjunctens i Upsala mag. Pehr Nic. Christiernins Svar till några påminnelser, som utkommit emot hans föreläsningar, angående den i Svea rike upstigne wäxel-coursen, jämte botemedlen till hämmande af dess skadeliga - uplöpande: hvilket innehåller 1:o ett företal tillika med status controversiæ. 2:o en saga om alnmåttet och rephandlaren. 3:o en omständelig vederläggning af påminnelserna. 4:o en förklaring öfver några tvifvelsmål i samma ämne utgifne : af P.T. 5:o bihang om myntets indelning efter decimaler. 6:o en förtekning på de vigtigaste saker och frågor, som häruti afhandlas och undersökas. Tryckt i Upsala år 1763. Akademiska tryckeriet. (S. ii32: Tryckt i Upsala år 1763.) Pehr Niclas Christiernin 1763 Svenska

Förra sidan 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.