Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Å 40979 träffar

Titel Författare År Språk
101 Bot och omvårdnad eller vårdproduktion? - ett inlägg i debatten om sjukhusets vård- och arbetsorganisation Rolf Å. Gustafsson 1978 Svenska
102 Från ämbetsmannastat till välfärdsstat - en studie av svensk offentlig arbetsgivarpolitik Rolf Å. Gustafsson 2016 Svenska
103 Handlingsinriktad samhällsvetenskap - problem, möjligheter, historisk och teoretisk bakgrund Rolf Å. Gustafsson 1981 Svenska
104 Den nya vetenskapen - referat, diskussion och försök att tillämpa ett dialektiskt synsätt på forskning och aktion Rolf Å. Gustafsson 1980 Svenska
105 Politisk styrning och demokrati - byråkrati och offentligt arbetsgivarskap i historiesociologisk belysning Rolf Å. Gustafsson 2011 Svenska
106-107 Psykosocial arbetsmiljö - ett försök till teoretisk referensram (flera utgåvor) Rolf Å. Gustafsson 1976 Svenska
108 Traditionernas ok - den svenska hälso- och sjukvårdens organisering i historie-sociologiskt perspektiv Rolf Å. Gustafsson 1987 Svenska
109 Vad bör kommunerna göra? - om välfärdspolitikens yttre och inre legitimitet Rolf Å. Gustafsson 1999 Svenska
110 Välfärdstjänstearbetet - dragkampen mellan offentligt och privat i ett historie-sociologiskt perspektiv Rolf Å. Gustafsson 2000 Svenska
111 Höje å som exempel i skolans miljöundervisning - handledning för lärare i grundskolans senare del samt gymnasieskolan Anders Olsson 2001 Svenska
112 The second solar spectrum Vol. 1, 4625 Å to 6995 Å - a high spectral resolution polarimetric survey of scattering polarization at the solar limb in graphical representation Achim Gandorfer cop. 2000 Engelska
113 The second solar spectrum Vol. 2, 3920 Å to 4630 Å - a high spectral resolution polarimetric survey of scattering polarization at the solar limb in graphical representation Achim Gandorfer cop. 2005 Engelska
114 The second solar spectrum Vol. 3, 3160 Å to 3915 Å - a high spectral resolution polarimetric survey of scattering polarization at the solar limb in graphical representation Achim Gandorfer cop. 2005 Engelska
115 Närande eller tärande välfärd? - arbetskraftsproduktionens dolda historia Rolf Å. Gustafsson 1999 Svenska
116 Anna Lovisa Johnssons (född Larsson) å Hammarö släktgång Anna Lovisa Johnson, å Hammarö 1912? Okänt
117 Arbetsvillkor och välfärdsopinion inom äldreomsorgen - en enkätbaserad fallstudie bland personal och politiker Rolf Å. Gustafsson 2001 Svenska
118 Behavioural scientists and workers - a brief history of Swedish work environment research Rolf Å. Gustafsson 1987 Engelska
119 Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning - historisk bakgrund och utveckling i Sverige Rolf Å. Gustafsson 1983 Svenska
120 Kan vården demokratiseras? - ett praktiskt försök med personal- och brukarinflytande Rolf Å. Gustafsson 1991 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.