Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: 1984 15910 träffar

Titel Författare År Språk
101 Områdesindelningar i lantbruksstatistiken 1984 1984 Svenska
102 Proceedings 1984, April 29 - May 2, 1984, Oakland, California Symposium on Security and Privacy Cop. 1984 Engelska
103 Proceedings 1984, San Diego, California, June 6-8, 1984 American Control Conference 1984 Engelska
104 Projekt inom länsstyrelsen 1984 1984 Svenska
105 Projektarbete i den statliga länsförvaltningen 1984 1984 Svenska
106 Record 1984, San Diego, CA, November 26-29, 1984 Position Location and Navigation Symposium Cop. 1984 Engelska
107 Statlig myndighetsinformation 1984 1984 Svenska
108 Stock-taking on the European convention on human rights 1984, The first thirty years : 1954 until 1984 - a periodic note on the concrete results achieved under the convention 1984 Franska
109 Estimates of expenditure 1984, For the year ending June 30, 1984 - for the year ending Zimbabwe 1983 Engelska
110 Digest of technical papers 1984, November 12 - November 15, 1984 ... Santa Clara, CA IEEE International Conference on Computer-Aided Design Cop. 1984 Engelska
111 IEEE MTT-S international microwave symposium digest 1984, May 29 - June 1, 1984, San Francisco, CA IEEE MTT-S international microwave symposium Cop. 1984 Engelska
112 Proceedings 1984, San Francisco, Ca., USA, 1984, January 24-26 Reliability and maintainability symposium 1984 Engelska
113 Protokoll från Svenska samernas riksförbunds landsmöte 1984, Landsmötet i Vilhelmina den 13-15 juni 1984 1985 Svenska
114 Budgetstatistik för landstingen 1984, Med utgifts- och inkomstprognos för 1983 och 1984 (novemberenkät) 1984 Svenska
115 Proceedings 1984, Port Chester, New York, October 8 - October 11, 1984 IEEE International Conference on Computer Design Cop. 1984 Engelska
116 Proceedings of the IEEE National aerospace and electronics conference, NAECON 1984, held at Dayton convention center, May 21-25, 1984 IEEE national aerospace and electronics conference Cop. 1984 Engelska
117 1984 - mänskligt och omänskligt i informationsteknologin : temadagar för första årskursen 27-28 januari 1984 1984 Svenska
118 Intelec 1984, November 4,5,6,7, 1984 ... New Orleans, LA, USA International Telecommunications Energy Conference Cop. 1984 Engelska
119 Filmårsboken 1984, Samtliga filmer som premiärvisades på biograf och i TV 1984 - samtliga filmer som premiärvisades på biograf och tv Bertil Wredlund 1985 Svenska
120 Internationalisering och våra nationella värden - Eva-dagen 1984 24.10.1984 1984 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.