Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Arne Andersson 185 träffar

Titel Författare År Språk
101 Implementation of the Functional Mock-up Interface in Matlab and Simulink Bengt-Arne Andersson 2010 Engelska
102 "Kultur i vården" - uppföljning av försöksverksamheten inom Landstinget i Älvsborgs län Bengt-Arne Andersson 1986 Svenska
103 Töjningsmätning på termoplast med folietöjningsgivare Carl-Arne Andersson 1979 Svenska
104 De fem första etapperna - en berättelse om ett händelserikt och varierat liv Leif Arne Andersson 2011 Svenska
105 Flora över Dal - The flora of Dalsland : kärlväxternas utbredning i Dalsland Per-Arne Andersson 1981 Svenska
106 Förekomst av koppar i driksvatten - en studie av bostadsbestånd uppförda under 1940-2000 Per-Arne Andersson 2006 Svenska
107 Neiwei - a Fortran program for neighbour-weighting of presence/ absence species scores in biogeography Per-Arne Andersson 1988 Engelska
108 Örekilsälvens dalgång - en naturinventering Per-Arne Andersson 1976 Svenska
109 Loss - dikter Sven-Arne Andersson 1968 Svenska
110 Billingen längesen Verna Andersson 1989-9999 Svenska
111 Billingen längesen 1, Om kalkarbetare, korgmakare och vitorm Verna Andersson 1989 Svenska
112 Billingen längesen 2, Om arbetshästar, spelmän och klangen av klotborr- Verna Andersson 1993 Svenska
113 Billingen längesen 3, Om amerikafarare, anläggare och illgärningsmän- Verna Andersson 1995 Svenska
114 Billingen längesen 4, Om vargatider, dåtidens skolgång och kalabalik på dansbana- Verna Andersson 2000 Svenska
115 Billingen längesen 5, Om Ströget på 40-talet, lakesjå och pingstavall- Verna Andersson 2002 Svenska
116 Bekämpningsmedelsrester i frukter, bär, grönsaker, rotfrukter, potatis och svamp på den svenska marknaden, januari 1976-december 1977 - Pesticide residues in fruits, berries, vegetables, roots, potatoes and mushrooms on the Swedish market, January 1976-December 1977 1979 Svenska
117 Livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner - livslängdsdimensionering av bro O 1685 Anders Bernholdsson 2008 Svenska
118 Beräknat intag av bekämpningsmedel från vissa frukter och grönsaker 1998 Svenska
119 Klammerdammsgatan - äldre lämningar från bebyggelse, hägnader och kyrkogårdar - Halmstad stad och kommun, Klammerdammsgatan, delen Nygatan-Hantverksgatan (etapp I och II), RAÄ 44:1 Lena Bjuggner 2019 Svenska
120 Skummeslövs kyrka Lena Bjuggner 2006 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.