Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2561 träffar

Titel Författare År Språk
101 Novitiarum florae Suecicae mantissa tertia, quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Carolus Thorsten Örtenblad, Vermel. V. D. M. In audit. Gustav. die VIII Junii MDCCCXLII H. a. m. s., III Elias Fries 1842 Latin
102 In fucacearum familiam observationes continuatae, adjectis ulvaceis Scaniae, quas venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... p. p. Laurentius Magn. Altin. Norrlandus. In audit. Gustav. d. XXVIII MajiI. MDCCCXXXVI. H. a. m. s., Topograph. stirp. Scanic. part. XXI Elias Fries 1836 Latin
103 Plantæ Cotyledoneæ paroeciae Roslagiae Bro, quarum enumerationem venia ampliss. fac. philosoph. Ups. præside mag. Elia Fries ... p. p. auctor Johannes Aug. Schagerström Roslago-Uplandus. stip, Nessel. in audit. Gustaviano die IV Dec. MDCCCXXXIX. H. p. m. s., Pars prior Elias Fries 1839 Latin
104 Plantæ vasculares circa Quickjock Lapponiæ Lulensis, quarum enumerationem venia ampliss. facult. philosoph. Upsal. præside mag. Elia Fries ... p. p. auctor Nicol. Johannes Anderson Ostrogothus. stip. reg. in audit. Gustav. pridie idus Jun. MDCCCXLIV. H. p. m. s., Pars prior Elias Fries 1844 Latin
105 Synopsis fungorum hydnaceorum in Svecia nascentium. Cujus partem primam hydna pileata sistentem ... præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Matthias Adolphus Lindblad, Suderm. Neric., stip. Stjernecr. In auditorio Gustaviano minori die XIV Decembris MDCCCLIII. H. P. M. S Elias Fries 1853 Latin
106 Plantæ vasculares circa Quickjock Lapponiæ Lulensis, quarum enumerationem venia ampliss. facult. philosoph. Upsal. præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Nicol. Johannes Anderson Ostrogothus. stip. Hellvik. in audit. Gustav. d. tomrum Maji MDCCCXLV. H. p. m. s., Pars posterior Elias Fries 1845 Latin
107 Våren. En botanisk betraktelse, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Leonhard Magnus Groth, Vermlänning. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 9 Junii 1842, p. v. t. e. m., 2 Elias Fries 1842 Svenska
108 Våren. En botanisk betraktelse, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Karl Fredrik Molin, Götheborgare. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 7 Junii 1842, p. v. t. e. m., 1 Elias Fries 1842 Svenska
109 Äro naturvetenskaperna något bildnings-medel? En litterär stridsfråga, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden till offentlig granskning framställd af Emmerich Grundberg, Götheborgare. På gustavianska audit. d. 27 Apr. 1842, p. v. t. f. m., I Elias Fries 1842 Svenska
110 Äro naturvetenskaperna något bildnings-medel? En litterär stridsfråga, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden till offentlig granskning framställd af Harald Grundberg, Götheborgare. På gustavianska audit. d. 27 Apr. 1842, p. v. t. e. m., II Elias Fries 1842 Svenska
111 Äro naturvetenskaperna något bildnings-medel? En litterär stridsfråga, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden till offentlig granskning framställd af Carl Grundberg, Götheborgare. På gustavianska audit. d. 30 Apr. 1842, p. v. t. e. m., III Elias Fries 1842 Svenska
112 Öfver vexternes namn. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Jonas Gustaf Sjöstrand, smålänning. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 11 Maji 1842 p. v. t. e. m., 2 Elias Fries 1842 Svenska
113 Clavis analytica in vegetabilia achlorophyta homonemearum, quam venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Adolphus Liljeblad ord. geodaet. adscr. Ostrogothus stip. Sparfelt. In audit. Gustav. d. X Jun. MDCCCXXXVI. H. a. m. s., Topograph. stirp. Scanic. part. XXII Elias Fries 1836 Latin
114 Grunddragen af Aristotelis vextlära. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Martin Christian Jungmarker Vestgöthe. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 19 april 1842, p. v. t. e. m., 3 Elias Fries 1842 Svenska
115 Grunddragen af Aristotelis vextlära. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Sv. Vilh. Moberg. Östgöthe. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 6 april 1842, p. v. t. e. m., 2 Elias Fries 1842 Svenska
116 Grunddragen af Aristotelis vextlära. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Johan Gust. Ek Östgöthe. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 26 mars 1842, p. v. t. e. m., 1 Elias Fries 1842 Svenska
117 Öfver vexternes namn. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Nicanor Hammaren, af Vermlands landskap. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 1 Junii 1842, p. v. t. e. m., 4 Elias Fries 1842 Svenska
118 Öfver vexternes namn. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Carl Johan Bohman, smålänning, Platinsk stip. kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 11 Maji 1842 p. v. t. f. m., 1 Elias Fries 1842 Svenska
119 Öfver vexternes namn. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facult. tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Johan Oscar Carlberg, af Östgötha landskap. reg. stip. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 18 Maji 1842, p. v. t. e. m., 3 Elias Fries 1842 Svenska
120 Digital audio essentials Bruce Fries 2005 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.