Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Lundberg 229 träffar

Titel Författare År Språk
101 En blygsam nyttans man - arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson 1799-1868 Lena Lundberg 2003 Svenska
102 Mot vidderna - Dikter Theo Lundberg 1931 Svenska
103 Vägar och öden - Dikter Theo Lundberg 1936 Svenska
104 Drei Gudrunlieder - aus dem Mfittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche übersetzt und erklärt, mit einigen philologischen Bemerkungen Gustaf Elmquist 1869 Medelhögtyska (ca 1050-1500)
105 Tal vid aflidne contracts-prosten M. P. Dahlbergs jodfästning i Gladsax den 17 september 1834, af G. Broomé Gustaf Broomé 1834 Svenska
106 Dikter Theo Lundberg 1900 Svenska
107 Hymenoptera Europaea T. 1, Sphex : in sensu Linnaeano - praecipue borealia Anders Gustaf Dahlbom 1843-1845 Latin
108-109 Predikan, eller en korrt theologisk afhandling, uti ansöknings wäg, på Mariä Bebådelse-dag, i stället för pastoral-förhör, att inlemna inför Hans Majestät Konungen och hela det Kongl. Huset, 1841; Allerunderdånigast författad af Carl Gustaf Lindblom. Andra upplagan; Åtföljd af ens ropandes rösts skugga (flera utgåvor) Carl Gustaf Lindblom 1844 Svenska
110 Ensamhet - sång och sägen Erik Gustaf Daniel Lindegren 1914 Svenska
111 Flere gånger har under loppet af tretton år fråga varit väckt om öppnandet af en båtled emellan Filipstad och Sjöändans lastageplats nära Christinehamn 1837 Svenska
112 Visbybilder - från forntid och hansevälde Erik Lundberg 1939 Svenska
113 Till Kongl. maj:t underdånigst med general-sammandrag öfver rikets import och export år 1829 1831 Svenska
114 De blindas veckoblad N:o 7 1917 Punktskrift - Alrik Lundberg 50 år 1917 Svenska
115 Några bronser ur Carl Gustaf Tessins skulptursamling Gunnar W. Lundberg 1970 Svenska
116 Le graveur suédois Pierre-Gustave Floding à Paris et sa correspondance Gunnar W. Lundberg 1932 Franska
117 Visbybilder från forntid och hansevälde Erik Lundberg 1939 Svenska
118 Mitt hjertas runor, eller hemstunds dikter; samt trenne häften satyrer och ironier Paul Gustaf Andreios Lidback 1847-49 Svenska
119 Blåkulle-färderna, eller handlingar om trolldoms-väsendet i Dalarne åren 1668-1673 1845-1849 Svenska
120 Der kleine Köhlerknabe Erik Gustaf Geijer 1856 Tyska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.